ManyMIDI DX7/TX7 Set#1 - General (all except Perc/FX)
(140 soundbanks - 4'009 patches)

CATEGORIES DESCRIPTION

BASS (14 soundbanks - 425 patches)
BASS01
BASS02
01. *UncleAbe*     
02. -METABASS-     
03. ..Heavy..      
04. 360 BASS 5     
05. 360 S-BASS     
06. 5-1O BASS      
07. 50GAL BASS     
08. 8VA C-BASS     
09. Abe's 15       
10. ABES BASS      
11. Abes Mod#1     
12. AC BASS 1      
13. AC BASS 2      
14. ACROSONIC3     
15. ALEMBIC        
16. ALL SHE WA     
   
17. ANABASS FF     
18. AnalgBass2     
19. ANLOGBASS1     
20. Anna Bass      
21. ARCO BASS      
22. ART PLUCO1     
23. ATTUDEBASS     
24. B/DrtyAna\     
25. BaaowwwLo      
26. BALLS BASS     
27. BAMBROBASS     
28. BARKBASS       
29. BAROOMBA       
30. BAS-EL.PN2     
31. BAS-EL.PN3    
32. BAS-ROADS1     
01. BASHAAN        
02. BASIC - JL     
03. BASIC 1        
04. BASIC 2        
05. BASIC 3        
06. BASIC 7        
07. BASS    1      
08. BASS    2      
09. BASS    3      
10. BASS    4      
11. BASS    5      
12. BASS    6      
13. BASS    7      
14. BASS    8    
15. BASS    9     
16. BASS   10      
17. BASS   11      
18. BASS   12      
19. Bass   13      
20. BASS   14      
21. BASS   15      
22. BASS   17      
23. BASS   20      
24. BASS   21      
25. BASS   23      
26. BASS   B1      
27. BASS   B2      
28. BASS   B3      
29. BASS   B4      
30. BASS   JG      
31. BASS  101      
32. BASS  13.7     


BASS03
BASS04
01. BASS 1 JL      
02. BASS 17-2      
03. BASS 2 JL      
04. BASS AFRCA     
05. BASS EXP2V     
06. BASS FLNG1     
07. BASS FLNG3     
08. BASS FLNG5     
09. BASS FLNG6     
10. BASS GROWL     
11. BASS MOD 3     
12. BASS ORCH.     
13. BASS PIANO     
14. BASS PULSE   
15. BASS ROTO      
16. Bass Slap      
17. BASS THUMB     
18. Bass*Guit1     
19. BASS-BAR       
20. BASS-BRSS1     
21. BASS-BRSS2     
22. BASS-C.C 2     
23. BASS-C3...     
24. BASS-CLAV$     
25. Bass-Clav1     
26. BASS-KB-PZ     
27. Bass-Keys      
28. BASS-MOOG5     
29. BASS-MOVIE     
30. BASS-PIANO     
31. BASS-RESWP     
32. BASS-RHDS1     
01. BASS-RHDS2     
02. BASS-RHDS3     
03. BASS-SYNTH     
04. BASS-SYNTH     
05. BASS/PIA.1   
06. BASS1EDBOW     
07. BASS2-PULZ     
08. BASS3E.PNO     
09. BASSAIRMAN     
10. BASSCLAV1      
11. BASSCLAV2      
12. BASSKLAV       
13. BASSMALIT1     
14. BassOrg 1a     
15. BassOrg 2a    
16. Beat Bass      

17. BeatlBass1     
18. BeatlBass2     
19. BEEFBASS       
20. BEEFPOP        
21. BELLBASS       
22. BIG BOTTOM     
23. BONE BASS      
24. BOWEDBASS1     
25. BOWEDBASS2     
26. BOWEDBASS3  
27. Brainacus      
28. Brainacus0     
29. Brainacus2     
30. Brainacus7     
31. Bs Str  1a    
32. BSS&BIBES     BASS05
BASS06
01. BSS&ORGAN1     
02. BSS&ORGAN2     
03. BSS&RODES1     
04. BSS&RODES2     
05. BSS&RODES3     
06. BUEI U---      
07. BUZZ BASS      
08. Chubby  1      
09. Chubby  2      
10. CHUCKBASS      
11. CONTRABSS1     
12. CONTRABSS2     
13. COOL BASS      
14. COSMICBAS1     
15. COSMICBAS2    
16. CUTBASS 1      
17. CUTBASS 2      
18. D.BAS 24.7     
19. DAZE-O-YUF     
20. DBASS   1      
21. DIGI*SLAP      
22. DIGI-BASS1     
23. DIGI-BASS3     
24. DIGI-BASS4     
25. DIGI-BASS5     
26. DIGI-BASS6     
27. DIGI-BASS9     
28. Digit Bass     
29. Dink Squir     
30. DIRTY BASS    
31. DOLBY BASS     
32. Dolby*Bass     
01. DolbyBass1     
02. DolbyBass2     
03. DOWN FUNK      
04. DOWN UNDR      
05. DREAMBASS      
06. DRIPBOTTOM     
07. DROOBOARDZ     
08. Dubbs  v.1     
09. DUBBS BASS     
10. Dubbs Bass     
11. DX BASS  3     
12. DX-SynBass     
13. E. GOMEZ       
14. E.BASS   1     
15. E.BASS   2     
16. E.BASS   3     
17. E.BASS   4     
18. E.BASS   4     
19. E.BASS   5     
20. E.BASS   6     
21. E.BASS   8     
22. E.BASS   9   
23. E.BASS  10     
24. E.BASS  11     
25. E.BASS  12     
26. E.BASS  16  
27. E.BASS  17     
28. E.BASS  18   
29. E.BASS  19     
30. E.BASS  21     
31. E.BASS  22     
32. E.BASS  24    


BASS07
BASS08
01. E.BASS  25     
02. E.BASS  27     
03. E.BASS 023    
04. E.BASS SL2     
05. E.BassBel1     
06. EEBASS         
07. EL BASS 2      
08. ELEC.BASS1     
09. ELEC.BASS2  
10. Elec.Bass\     
11. EWOW BASS      
12. F.BAS 26.7     
13. F.BSS 30.7     
14. Fair Bass      
15. Fat Albert    
16. FAT BASS       
17. FATMAN         
18. FATWOMAN       
19. Fender  #3     
20. FenderBass     
21. FLANGDBSS1     
22. FLANGDBSS2     
23. FlangeBass     
24. Fltwd Bass     
25. FM BASS        
26. FOIL-BASS-     
27. FOREIGNER      
28. FREEBASE       
29. FRETLES 1A    
30. FRETLES 2A     
31. FRETLESS 1     
32. FRETLESS 2    
01. FRETLESS 3     
02. FRETLESS 4    
03. FRETLESS 6     
04. FUNK BASS1     
05. FUNK BASS2     
06. FUNK BASS4     
07. FUNK BASS5     
08. FUNK BASS6     
09. FUNK BASS7     
10. FUNK BASS8     
11. Funk/Syn       
12. FUNKY BASS     
13. Funky Tch1     
14. GEORGE         
15. GETWELLBAS     
16. GKC KEYS4      
17. GLASSBASS2     
18. GLASSY  =      
19. GrwlBass 2     
20. H-ACHEBASS     
21. H.BAS 25.7     
22. H@RD PRE*      
23. HAVASAD        
24. HIP BASS       
25. HollowBass     
26. hybrdbass1     
27. HYPE BASS2     
28. Init Bass      
29. j.spbass1*     
30. JACO 1         
31. JACO P.        
32. JACO PBASS    BASS09
BASS10
01. JacoBass 1     
02. JAYSBASS       
03. JH.SUSBS 1     
04. JH.SUSBS 2     
05. JLMUTEBASS     
06. KB 9           
07. KERBFUNK1      
08. KERBFUNK2      
09. KLIKBASS       
10. KNU BASS       
11. KRAMER.BIT     
12. Large Bass     
13. LECTROBASS     
14. LEGFUZBASS     
15. LOGBASS        
16. LostIslnd1     
17. LOW -SPACE     
18. LV SPEAKS2     
19. LVLT BASS      
20. LYRICBASS1     
21. M00G BASS      
22. MAR BASS 2     
23. MARIMBASS1     
24. MARIMBASS2     
25. MARIMBASS3     
26. MAROTTA B      
27. MCMINI1.6      
28. MESSYBASS      
29. METABASS 1     
30. METABASS 2     
31. METABASS 4     
32. METABASS 6     
01. METALBASS     
02. Moe BOTTOM     
03. Moe MID        
04. Moe Thum 2     
05. MOKE BASS      
06. MOOG BASS1     
07. MOOG BASS2     
08. MOOG BASS3     
09. MOONBASS 1     
10. My Fave        
11. Nates Bass     
12. NEWBASS-02     
13. NEWBASS-04     
14. NiceBass      
15. Nifty Ass     
16. NON STOP 1           
17. OVRDRBASS1     
18. P.BAS 22.7     
19. PianoBass1     
20. PianoBass2     
21. PICK BASS1     
22. PICK BASS2     
23. PLEX BASS      
24. PLUCKBASS1     
25. PLUCKBASS2   
26. PLUCKBASS3     
27. PLUCKBASS4     
28. PLUCKBASS5     
29. POPCON BAS   
30. PWM BASS       
31. RABAHBASS      
32. REV BASS 2     BASS11
BASS12
01. REV BASS 3   
02. Revbass  3     
03. Revbass  4     
04. REVS BASS1     
05. REVS BASS2   
06. ROB  BASS      
07. Rob's Bass     
08. ROCK.IT B      
09. Rock^Bass      
10. ROM.RANDB      
11. Roundwound     
12. S-H.BASS..     
13. S.BAS 27.7   
14. S.BSS 32.7     
15. SECRETBSS1     
16. SECRETBSS2     
17. SEQ            
18. SEQ.BASS 3     
19. SHARPBASS1     
20. SHARPBASS2     
21. SLAP BASS1     
22. SLAP BASS2     
23. SLAP BASS3     
24. SLAPPER 2      
25. SMBSS 29.7     
26. SO*LOW! #1    
27. SPACEBASS1     
28. SPACEBASS2     
29. Stubes         
30. STUBES   1     
31. Stubes $ 1     
32. Stubes $ 2     
01. Stubes $ 3     
02. Stubes $ 5     
03. STUBES *24     
04. Stubes Brt     
05. Sum Git        
06. SUPERBASS2     
07. SUPERBASS3     
08. SUPERBASS6     
09. SUPERBASS8     
10. SYNBASS  1     
11. SYNBASS  3     
12. SYNBASS  5     
13. SYNBASS  6     
14. SYNBASS  7     
15. SYNBASS  8    
16. SYNBASS  9     
17. SYNBASS 10     
18. SYNBASS 12     
19. SYNBASS 13     
20. SYNBASS 14     
21. SYNBASS 15     
22. SYNBASS 16     
23. SYNBASS 17     
24. SYNBASS 18     
25. SYNBASS 19     
26. SYNBASS 20     
27. SYNBASS 22   
28. SYNBASS 23     
29. SYNBASS 25     
30. SYNBASS 27     
31. SYNBASS 28     
32. SYNBASS 29     


BASS13
BASS14
01. SYNBASS 30     
02. SYNBASS 31     
03. SYNBASS 32     
04. SYNBASS 33     
05. SYNBASS 34     
06. SYNBASS 36     
07. SYNBASS 37     
08. SYNBASS 38     
09. SYNBASS 39     
10. SYNBASS 40     
11. SYNBASS 47     
12. SYNBASS 49     
13. SynBASS 52     
14. SYNBASS 54     
15. SYNBASS 55     
16. SYNBS 20.3     
17. SYNBS 20.4     
18. SYNTHSLAP      
19. TECH BASE      
20. THUMPBASS      
21. TIGHT BASS     
22. TSUN BASS      
23. TUBEBASS       
24. UNCLE ABE1     
25. UNCLE ABE2     
26. Uncle Buzz     
27. UncleAbe1      
28. UNCLEABE4      
29. VIRGINBASS     
30. W.BASS   1     
31. W.BASS   2     
32. W.BASS   4     
01. WDBSS 28.7     
02. WEEBLEBASS     
03. Wilde Bass     
04. WOBBLEBASS     
05. WOOD BASS1     
06. WOOD BASS2     
07. X-BASS         
08. YO MAMA        
09. Z-BASS         
10.                
11.                
12.                
13.                
14.                
15.               
16.                
17.                
18.                
19.                
20.                
21.                
22.                
23.                
24.                
25.                
26.                
27.                
28.                
29.                
30.                
31.                
32.                
BRASS: WARM (11 soundbanks - 321 patches)
BRS-WM01
BRS-WM02
01. 2-LOW AIR      
02. 3OSC.MOOG1     
03. 4 WAY HIPS     
04. AFRC HRN 1     
05. AFRICA  1      
06. AFRICA  2      
07. AFRICA BR1     
08. AFRICA JPN     
09. AMBRASSADR     
10. ANALOG 2       
11. ANALOG 3       
12. ANALOG BRT     
13. ANLG BRASS     
14. ANLGBRSS2      
15. ANLGBRSS3      
16. ANLGBRSS4      
17. ARMATURE       
18. ATAKBRASS      
19. B.HORN 9.5     
20. B.HORN 9.6     
21. B.HRN 23.5     
22. BASS-BRASS     
23. BckBone 1*     
24. BckBone 2*     
25. BERMAN  X      
26. BLUE HORN      
27. BONE 1 RW     
28. BOTTLBRASS     
29. BOWED BRSS     
30. BR SYN1 M1     
31. BR SYN3 M3     
32. BR SYN4 M4     
01. BR TRUMPT1     
02. BRA.I LANO     
03. BRASECTION     
04. BRASH          
05. BRASS   1      
06. BRASS   2      
07. BRASS   3      
08. BRASS   4      
09. BRASS   5      
10. BRASS   6      
11. BRASS   7      
12. BRASS   8      
13. BRASS   9      
14. BRASS  10      
15. BRASS  11     
16. BRASS  13      
17. BRASS  15      
18. BRASS  16      
19. BRASS  17      
20. BRASS  18      
21. BRASS  19      
22. BRASS  20      
23. BRASS  22      
24. BRASS  23      
25. BRASS BC1      
26. BRASS CH.1     
27. BRASS CS-      
28. BRASS ED 1     
29. BRASS EN.2     
30. BRASS EN.4     
31. BRASS EN.5     
32. BRASS EN.6     


BRS-WM03
BRS-WM04
01. BRASS EN.7     
02. BRASS ENS      
03. BRASS F 1      
04. BRASS F 2      
05. BRASS S H      
06. BRASS3D-SL     
07. BRASSCH. 2     
08. BRASSED        
09. BRASSERODE     
10. BRASSKEYS      
11. BRASSLO-HI     
12. BREATH OFF     
13. Britebone3     
14. BRS BRT LO     
15. BRSSHORNS1     
16. BRSSHORNS2     
17. BRSSHORNS3     
18. BRSSHORNS4     
19. BRSSHORNS5     
20. BRSSHORNS6     
21. BRSSHORNS7     
22. Brt Bones3     
23. BRT BRASS      
24. Bs Brs  1a     
25. Bs Brs  2a     
26. Bs Brs  3a     
27. Bs Brs  4a     
28. BSS&BRASS1     
29. BSS&BRASS2     
30. CHORUSBRAS     
31. CHORUSBRAS    
32. CHRS TPT       
01. Clp Brs  *     
02. COOL TPT       
03. CRIME PADS     
04. CUSPID         
05. DEMBONES       
06. Dgtl.Flugl     
07. DOO DOO  1     
08. E.P-BRS BC     
09. E.PN/BRS 1     
10. ECHO TRPT      
11. EGNLHORN.1     
12. F.HN-TUBA      
13. F.HRN 23.7     
14. FATSYN  EG     
15. FLUGAL         
16. FLUGELHORN    
17. FM ENS.  A     
18. FM ENS.  B     
19. FM.ENSMB.A     
20. FRENCHHRN1     
21. FrENCHHRN3     
22. FRENCHHRN4     
23. FRENCHHRN5     
24. FRENCHHRN6     
25. FRENCHHRN7     
26. FrENCHHRN9     
27. GKC BRASS2     
28. GKC HORNS1     
29. Good Brass     
30. GRANDBRASS     
31. HERMAN         
32. hi brassF1     


BRS-WM05
BRS-WM06
01. HIGH BRASS     
02. HORN     1    
03. HORN     1    
04. HORN     2     
05. HORN     2     
06. HORN     3     
07. HORN     4     
08. HORN     5     
09. HORN     6     
10. HORN     7     
11. HORN     8     
12. HORN     9     
13. HORN    10     
14. HORN    11     
15. HORN  ASA      
16. HORN M1 4.     
17. HORN SE CD     
18. HORN SEC.A     
19. HORN SEC.B     
20. HORN SEC.D     
21. HORN SEC.E     
22. HORN SEC.F     
23. HORN SEC.G     
24. HORN SEC.H     
25. HORN SEC.I     
26. HORN SEC.J     
27. HORN SECT2     
28. HORN SECT3     
29. HORN SECT4     
30. HORN TOTO      
31. HORN>>>>>>     
32. HORNS    1    
01. HORNS    2     
02. HORNS    4     
03. HORNS    5     
04. HORNS    7     
05. HORNS    8     
06. HORNS   10     
07. HORNS   11     
08. HORNS   12     
09. HORNS   13     
10. HORNS   14     
11. HORNS 23.8     
12. HORNS BC1      
13. HOWAN    1    
14. HOWAN    2     
15. HRNS FOURU     
16. I.BRASS  1     
17. JAZZ-TRUMP     
18. K.BRASS  8     
19. K.BRASS 10     
20. K.O BRASS3     
21. KRUM-HORN1     
22. LED BRS  5     
23. LED BRS  6     
24. LO BRASS       
25. LO-PADS        
26. LOG BRS II     
27. LOWSYNBRS2     
28. LYRICON BC     
29. LYRICON1BC     
30. LYRICON2BC     
31. M.HORN 9.3    
32. M.HORN 9.4     


BRS-WM07
BRS-WM08
01. M.HRN 23.6     
02. MAHATTAN       
03. MATRO TIME     
04. MELLOBRSS1     
05. MELLOBRSS2     
06. MELLOBRSS3     
07. MellowLayr     
08. MELLOWPAD      
09. MELOTONE 9     
10. MINI MOOGY     
11. NEW BR.2       
12. NEWBRASS       
13. OBX HORN 1     
14. OBX-A HORN     
15. OCTBRASS 8    
16. ORCHEST.3      
17. P0RT ON 1      
18. PARTY ALLA     
19. PATCH 2        
20. Pch Bone 1     
21. Pch Bones2     
22. PERC BRASS     
23. PERCBRASS      
24. PIANO-BRS      
25. POSAUNE 1      
26. PRC SYNTH2     
27. Prophet        
28. PUNCHES        
29. PUREHORN 1     
30. REV BONE 1     
31. Revbrass10     
32. Revbrass14    
01. SAMPLE BRS     
02. SHY HORNS      
03. SMOOH 29.3     
04. SOLO BRASS     
05. SOLO TBON1     
06. SOLO TBON2   
07. SOLO TBON3     
08. SOLO TRUMP   
09. SOLO-BRS F     
10. SOMEPLUCK      
11. SPICETUBA1     
12. SPIRO    1     
13. SPIRO    2     
14. ST.HORN M2   
15. SYNBRASS 1     
16. SYNBRASS 2     
17. SYNBRASS 3     
18. SYNBRASS 4     
19. SYNBRASS 5     
20. SYNBRASS 6     
21. SYNBRASS 7     
22. SYNBRASS 8     
23. SYNBRASS 9     
24. SYNBRASS10     
25. SYNBRASS11     
26. SYNBRASS12     
27. SYNBRASS13     
28. SYNBRASS14     
29. SYNBRASS15     
30. SYNBRASS16     
31. SYNBRASS17     
32. SYNBRASS18     


BRS-WM09
BRS-WM10
01. SYNBRASS19     
02. SYNBRASS20     
03. SYNBRASS21     
04. SYNBRASS22     
05. SYNBRASS23     
06. SYNBRASS25     
07. SYNBRASS26    
08. SYNBRASS27    
09. SYNBRASS28     
10. SYNBRASS29     
11. SYNBRASS30     
12. SYNBRASS31     
13. SYNBRASS32     
14. SYNBRASS34  
15. SYNHORN 1      
16. SYNTH WOW2                 
17. SYNTHORNS      
18. SYNTRUMPET     
19. T.S.A-BRSS     
20. T.TRP 22.3     
21. T.TRP 22.4     
22. The Spread     
23. The Spread     
24. TPT PUNCH      
25. Tpt,Solo       
26. TPTDT-SENS     
27. TRB.MUTE 1     
28. TRB.MUTE 2     
29. TRBNE 22.1     
30. TRBNE 22.2     
31. TROMBONE 2     
32. TROMBONE 3     
01. TROMBONE 4     
02. TROMBONE 5     
03. TROMBONE 6     
04. Trombone 7     
05. TROMBONE 8     
06. TROMPET BO     
07. TRUMP.A EG     
08. TRUMPET  1     
09. TRUMPET  2     
10. TRUMPET  4     
11. TRUMPET  5     
12. TRUMPET  7     
13. TRUMPET  A     
14. TRUMPET  B     
15. TRUMPET  C    
16. TRUMPET 1A     
17. TRUMPET CS     
18. TRY IT         
19. TUBA           
20. TV BRASS-1     
21. UNDRWTRBRS     
22. VOCORDER 1     
23. VOCORDER 2     
24. WARM BRASS     
25. Warm Brss1     
26. WARM BRSS2     
27. WARM BRSS3     
28. WIND ENS 1     
29. WIND ENS 2     
30. WIND ENS 3     
31. WIND ENS 4     
32. YUBAE BACK     


BRS-WM11
01. ZOMBIE BRS          
02.     
03.    
04.      
05.      
06.      
07.  
08.     
09.      
10.      
11.     
12.      
13.      
14.   
15.       
16.                  
17.    
18.      
19.    
20.    
21.  
22.   
23.     
24.    
25. 
26. 
27.  
28.   
29.   
30.   
31.    
32.     
BRASS: HARD (6 soundbanks - 188 patches)
BRS-HD1
BRS-HD2
01. AnaBrass 1     
02. AnaBrass 2     
03. Analog Brs     
04. ANLG BRASS     
05. B.TRP  5.8     
06. Bach New       
07. Bach New 2     
08. BACH TRP.      
09. BACK BRAS1     
10. BC BRSENSM     
11. BC BRSENSM     
12. BC HRN 9.8     
13. BC THIS OK     
14. BC.HRN 9.7     
15. BCBRS 14.4     
16. BCTRP 13.5     
17. BCTRP 13.6     
18. BR TRUMPT1     
19. BR TRUMPT2     
20. BR TRUMPT3   
21. BRAS-NEW 1     
22. BRAS-NEW 2     
23. BRASH 2        
24. BRASOHOLC1     
25. BRASOHOLC2     
26. BRASS   1      
27. BRASS   2      
28. BRASS   3      
29. BRASS   4      
30. BRASS   5      
31. BRASS   6      
32. BRASS   7      
01. BRASS   8      
02. BRASS   9    
03. BRASS  10      
04. BRASS  11      
05. BRASS  12      
06. BRASS  13      
07. BRASS  14      
08. BRASS -BC1     
09. BRASS 5THS     
10. BRASS 5THS     
11. BRASS 6 BC     
12. BRASS BC       
13. Brass Chor     
14. BRASS EN.1     
15. BRASS EN.3    
16. BRASS ESM2      
17. BRASS PAD      
18. Brass Solo     
19. BRASS ST .     
20. BRASS Y.1      
21. BRASS-ORGN     
22. BRASS.N-M      
23. BRITE PAD      
24. BRITEBRS1      
25. BRS            
26. BRS CHAMB      
27. BRS STRNS2     
28. CLAV-BRASS     
29. CLV-BRS BC     
30. COS-BRAS 1     
31. COS-BRAS 2    
32. COS-BRAS 3     


BRS-HD3
BRS-HD4
01. COS-BRAS 4     
02. COS-BRAS 5     
03. COS-BRAS 6     
04. CS80 BRS A     
05. CS80 BRS B     
06. CS80 BRS C     
07. CS80 BRS D     
08. DUET BA-BR     
09. E.BRASS 2     
10. E.GRD&BR A     
11. E.GRD&BR B     
12. E.GRD/BRS1     
13. E.P-BRS FC     
14. E.P-BRS1BC     
15. E.P-BRS2BC     
16. E.P-BRS3BC     
17. E.P-BRS4BC     
18. E.P.& BR A   
19. E.P.& BR B     
20. E.P.& BR C     
21. E.PN/BRS 1     
22. FANFARE 2      
23. Fat Brass      
24. FATSYNTH A     
25. FIZZBRASS      
26. FLASH-BRS.     
27. FULLBRASS      
28. GKC BRASS1     
29. HI TRUMPT2     
30. HORN     1     
31. HORN M6        
32. HornBreth^     
01. HORNS          
02. HORNSECT.1     
03. HORNSECT.1     
04. HOWAN    3     
05. I.BRASS  2     
06. ICE-BRASS1     
07. ICE-BRASS2     
08. INIT VOIC3     
09. JAZZ3BRAZZ     
10. JUPITER6MB     
11. K.BRASS  9     
12. K.O BRASS1     
13. K.O BRASS4     
14. LEAD BRS 4     
15. LEAD BRSS1     
16. LEAD BRSS2                 
17. LOWSYNBRS1     
18. MINI MOOG      
19. MUSE SABI1     
20. MUSE SABI2     
21. ORG-BRS BC     
22. P.TRUMPET      
23. PITCH BRAS     
24. PROPHET T8     
25. PROPHET-5      
26. RJES-HORN1     
27. RJES-HORN2     
28. RJES-HORN3     
29. Saw Lead \     
30. SFZ HORNS      
31. SFZ HRN5TH     
32. SPIRO    3     


BRS-HD5
BRS-HD6
01. SPLAT BRS4     
02. SPLAT BRS5     
03. SPLATBRASS     
04. SplatBrs \     
05. SynBRASS 1     
06. SYNBRASS 2     
07. SYNBRASS 3     
08. SYNBRASS 4     
09. SYNBRASS 5     
10. SYNBRASS 6     
11. SYNBRASS 7     
12. SYNBRASS 8     
13. SYNBRASS 9     
14. SYNBRASS10     
15. SYNBRASS11     
16. SYNBRASS12         
17. SYNBRASS13     
18. SYNBRASS14     
19. SYNBRASS15     
20. SYNBRASS16     
21. SYNBRASS17     
22. SYNBRASS18     
23. SYNTRMPT 1     
24. SYNTRMPT 2     
25. SYNTRMPT 3     
26. SYNTRP 5.7     
27. TIGHT BR.A     
28. TIGHT BR.B     
29. TIGHT BR.C     
30. TIGHT BR.D     
31. TIGHT BR.E     
32. TIGHT BR.F     
01. TIGHT BR.G    
02. TIGHT BR.H     
03. TOUCH TMPT     
04. TP.MUTE  2     
05. TPT MONO       
06. TPT.MUTE 1    
07. TPT.MUTE 2     
08. TPTVOCORDR     
09. TRMPT  5.1     
10. TRMPT  5.1     
11. TRMPT  5.2     
12. TRMPT  5.3  
13. TRMPT  5.5     
14. TRMPT  5.6     
15. Trumpet  1     
16. TRUMPET  2         
17. TRUMPET  3     
18. TRUMPET  6     
19. TRUMPET  7     
20. TRUMPET  A     
21. TRUMPET  B    
22. TRUMPET  C     
23. TRUMPET  D     
24. TRUMPET  E     
25. TRUMPET 1B     
26. TRUMPETS 2     
27. WBRASSX-4C     
28. YUBAE          
29.                
30.                
31.                
32.                
BRASS: MISC. (2 soundbanks - 44 patches)
BRS-MSC1
BRS-MSC2
01. ANALOG MKR     
02. ANALOGFUNK     
03. ANLGBRASS      
04. ANLGSYN 4      
05. B.TBS 18.1     
06. B.TBS 18.2     
07. BCBRS 21.5     
08. BRASS 5THS     
09. BRASS 5THS     
10. BRASS-CLAV     
11. BRASS-FLT      
12. BRASSSWELL     
13. BRASSVOICE     
14. BRASSWOOD1     
15. BRS-CHIME      
16. BRS-CHIME      
17. BRS-CHIME      
18. BRSS&FLUTE     
19. BRSS&MRMBA     
20. COS-BRAS.Y     
21. E.P.& BR A     
22. E.PIANBRS      
23. E.PN/BRS 1     
24. HORN-STRNG     
25. HORNS 7        
26. HORNS 7        
27. HORNS BC2      
28. KEY HORNED     
29. KORG BRASS     
30. KRUM HORN      
31. MET.BRASS1     
32. OBX-A HORN     
01. PEC BRASS      
02. RDS&BC BRS     
03. RDS&TRMPT      
04. SHIFTY         
05. SLO BRASS      
06. SMILE K.       
07. Squeaky        
08. STRNG-HORN     
09. SYN-BRA.Y2     
10. T.BRS 21.6     
11. TRMPT  5.4     
12. WIND ENS 2    
13.                
14.                
15.                
16.                
17. 
18.   
19.
20.       
21.      
22.    
23.  
24.      
25.     
26.      
27.      
28.   
29.   
30.   
31.       
32.      
CELLO (2 soundbanks - 43 patches)
CELLO1
CELLO2
01. & toto too     
02. AGILE DL6F     
03. BOW CELLO      
04. CELLO    1     
05. CELLO    2     
06. CELLO    3     
07. CELLO    4     
08. CELLO    5     
09. CELLO    6     
10. CELLO    7     
11. CELLO    8     
12. CELLO    9     
13. CELLO   10     
14. CELLO   11     
15. CELLO   13     
16. CELLO  7.1     
17. CELLO  7.2     
18. CELLO  7.3     
19. CELLO  7.4     
20. CELLO  7.5     
21. CELLO  7.6     
22. CELLO  7.7     
23. CELLO  7.7     
24. CELLO  7.8     
25. CELLO  7.8     
26. CELLO 21.7     
27. CELLO 23.1     
28. CELLO 23.3     
29. Cellos   1     
30. CELLOS   2     
31. CELLOS   3     
32. CELLOS   5     
01. CELLOS   6     
02. CELLOS   8     
03. CELLOS  10     
04. HARD CELLO     
05. MELLOTRON      
06. PHILHARMON     
07. SERENITY       
08. SICK CELLO     
09. STELLAR        
10. SW Poly 3      
11. WHORESOUND     
12.                
13.               
14.                
15.               
16.                       
17.                
18.                
19.                
20.                
21.               
22.                
23.                
24.                
25.                
26.                
27.                
28.                
29.                
30.                
31.                
32.                
CLAVINET (5 soundbanks - 155 patches)
CLAV1
CLAV2
01. 6-12 CLAV      
02. Abe's Clav     
03. BABY CLAV      
04. BASS-CLAV      
05. BECK 784D      
06. BELLCLAV 1     
07. BELLCLAV 2     
08. BIG CLAV.      
09. BRASS-CLAV     
10. BRITECLAV1     
11. BriteCLAV2     
12. CHARLENE 4     
13. CHORUS CLV     
14. ChorusClv\     
15. CLAV           
16. CLAV    1      
17. CLAV    2      
18. CLAV    3      
19. CLAV    4      
20. CLAV    5      
21. CLAV    6      
22. CLAV    7      
23. CLAV    9      
24. CLAV   10      
25. CLAV   11    
26. CLAV   12      
27. CLAV   13      
28. CLAV   14      
29. CLAV   15      
30. CLAV   16      
31. CLAV   17      
32. CLAV   18      
01. CLAV   19      
02. CLAV   20      
03. CLAV   23      
04. CLAV   24      
05. CLAV   25      
06. CLAV   26      
07. CLAV   27      
08. CLAV   28      
09. CLAV   29      
10. CLAV   31      
11. CLAV   32      
12. CLAV   34      
13. CLAV   37      
14. CLAV   44      
15. CLAV   45      
16. CLAV   CD     
17. CLAV  13.8     
18. clav 1 Lb      
19. CLAV 11+       
20. CLAV 2.2       
21. CLAV ENS 1     
22. CLAV ENS 2     
23. CLAV ENS 3     
24. CLAV ENS B     
25. CLAV MUD       
26. CLAV UP        
27. CLAV WARP      
28. CLAV-E.PNO     
29. CLAV-PIANO     
30. CLAV.    A     
31. CLAV.    B     
32. CLAV.   2B     


CLAV3
CLAV4
01. CLAV.   M1     
02. CLAVARIMBA     
03. CLAVI.   1     
04. CLAVI.   2     
05. CLAVI.   3    
06. CLAVI.   4     
07. CLAVINET 1  
08. CLAVINET 3     
09. CLAVINET 4     
10. CLAVINET 5     
11. Clavinet 6     
12. Clavinet \     
13. CLAVINETTO     
14. CLAVINOID1  
15. Clavitar 1     
16. Clavitar 2     
17. clavmoog 1     
18. ClavMoog 2     
19. ClavMoog 3     
20. CLAVOICE       
21. CLAVOS       
22. clavsyn 1      
23. clavsyn 3      
24. COS-CLAVI2     
25. COS-CLAVI2     
26. DARKCLAV       
27. DIGI CLAV1     
28. DIGI CLAV2     
29. DIGI CLAV3     
30. DIGI CLAV4     
31. DIGI CLAV5     
32. E.P.-CLAV      
01. EES CLAV       
02. FAVE CLAV      
03. FRETT/CLAV     
04. FULL  CLAV     
05. FUNK CLAV1     
06. FUNK CLAV2     
07. FUNK CLAV4     
08. GUIT-CLAV1     
09. GUIT-CLAV2     
10. GUIT-CLAV3     
11. GUIT-CLAV4     
12. ICE CLAV       
13. JEFFSCLAV1     
14. JEFFSCLAV2     
15. JEFFSCLAV3     
16. JL CLAV 1      
17. JL CLAV 2      
18. JL CLAV 3      
19. JL CLAV 4      
20. K. CLAV  1     
21. K.CLAV.  2     
22. K.CLAV.  3     
23. LEADCLAV       
24. MARIMBCLAV     
25. METAL CLAV     
26. MUTED CLV1     
27. MUTED CLV2     
28. MUTED CLV3     
29. MutedClav\     
30. NCLAV 32.5     
31. PERC CLAV      
32. PERCLAV         


CLAV5
01. PERCLAVVOR  
02. PICK1-CLAV     
03. PLUCKCLAV      
04. POWERCLAV      
05. RAZZZ CLAV     
06. REV CLAV 1     
07. RICKS CLAV     
08. ROCMANCLAV     
09. SLAPKLAV       
10. SOFCLAV F1     
11. SOLO  CLAV     
12. SUPER CLAV     
13. SYN-CLAV 1     
14. SYN-CLAV 2     
15. SYN-CLAV 3     
16. SYN-CLAV 4     
17. SYN-CLAV 5     
18. SYN-CLAV 6     
19. SYN-CLAV 7     
20. SYN-CLAV 8     
21. SYN-CLAV10     
22. SYN-CLAV11     
23. SYN-CLAV12     
24. SYN-CLAV13     
25. SYN-CLAV14     
26. WA-CLAV1JL     
27. WA-CLAV2JL     
28.                
29.                
30.                
31.                
32.                
GUITAR (8 soundbanks - 225 patches)
GUITAR1
GUITAR2
01. 12 ST.GUIT     
02. 12S.GUITAR     
03. 12ST-1 327     
04. A.GTR 15.3     
05. A.GTR 15.4     
06. AC GUIT 2      
07. AC GUITAR1     
08. AC GUITAR2  
09. AC GUITAR4     
10. AC-GUIT 1      
11. AC.GUITAR1     
12. AC.GUITAR2     
13. AC.GUITAR3     
14. AC.GUITAR5     
15. ACC GITAR      
16. ACC GUITAR     
17. ACOUSTIC 1     
18. ACOUSTIC 1     
19. AcousticG1     
20. AMAIRO         
21. AMAIRO 2       
22. ANALOGRHY      
23. ARCO FUZ 1     
24. ARPA    2      
25. BALLAD 4TH   
26. BEATL DIST     
27. BECK ALG4      
28. BISH GTR 1     
29. BISH GTRR1     
30. BISH GTRR2     
31. BRJAZZ GTR     
32. CH-DDL GTR     
01. CLAS GTNYL     
02. CLAS.GUIT      
03. ClasGitar+     
04. ClasGtHit1     
05. ClasGtHit2     
06. ClasGtNyl1     
07. ClasGtNyl2     
08. ClasiclGtr     
09. COS-A.GUIT     
10. DB GUITAR1     
11. DX-GUITAR      
12. DYNOGUITAR     
13. E.GUITAR 1     
14. E.GUITAR 2     
15. E.GUITAR 3    
16. E.GUITAR 4      
17. E.GUITAR 5     
18. E.GUITAR A     
19. E.GUITAR B     
20. Elec. Guit     
21. Elec.Gtr       
22. Ep.Clique\     
23. EpClique1\     
24. EpClique4\     
25. FM Guitar      
26. FOLK GUIT1     
27. FOLK GUIT2     
28. FUNK-JZGTR     
29. FUZZ BOX 1     
30. FUZZ GUIT1     
31. FUZZ GUIT2     
32. FUZZ GUIT3     


GUITAR3
GUITAR4
01. FUZZ GUIT4     
02. GHANDITAR      
03. GIANJWSARP     
04. GOIN SOLO      
05. GUIT PITZ5     
06. GUIT TEFD1     
07. GUIT TEFD2     
08. GUIT-FLUTE    
09. GUIT.FILL      
10. GUITAR   1     
11. GUITAR   2     
12. GUITAR   3     
13. GUITAR   4     
14. GUITAR   5     
15. GUITAR   6     
16. GUITAR   7     
17. GUITAR   8     
18. GUITAR   9   
19. GUITAR  10     
20. GUITAR  11     
21. GUITAR  12     
22. GUITAR  13     
23. GUITAR  15     
24. GUITAR  18     
25. GUITAR  19     
26. GUITAR  20     
27. GUITAR  21     
28. GUITAR  22     
29. GUITAR  23     
30. Guitar  24     
31. Guitar  25     
32. Guitar  26    
01. Guitar  27     
02. GuitarDbl\     
03. GUITARS        
04. GUITSYNTH      
05. H.MTL 20.6     
06. H.MTL 20.7     
07. HAWAII  JH     
08. HEAVYMETAL     
09. HEAVYMETAL     
10. HEAVYMETL2     
11. J.GTR 26.5     
12. JAZZGUIT 1     
13. JAZZGUIT 2     
14. JAZZGUIT 3     
15. JAZZGUIT 4     
16. JAZZGUIT 5     
17. JAZZGUIT 7     
18. JAZZGUIT 8     
19. JAZZGUIT 9     
20. JAZZGUIT10     
21. JAZZGUIT11     
22. JAZZGUIT12     
23. JAZZGUIT13     
24. JAZZGUIT14     
25. JAZZGUIT15     
26. JUMP 2         
27. JUMP PAD       
28. KOTO  28.3     
29. KOTO A         
30. KOTO B         
31. KOTO C         
32. KOTO-ENV       


GUITAR5
GUITAR6
01. KOTO1          
02. KOTO2          
03. KOTO3          
04. KOTO4          
05. KOTO5          
06. KOTO6          
07. KOTO8          
08. KOTO9          
09. LATHE-HEAV     
10. LEAD GUITR     
11. LEAD GUITR     
12. LEAD GUITR     
13. LEAD-GUITR     
14. LEMONADE 1     
15. LETS DANCE    
16. LUTE   SUS     
17. LUTE 1         
18. LUTE 2         
19. LYLE           
20. Marks 16th     
21. MARSHALL       
22. MARSHALL-1     
23. MEDL XPRS1     
24. MedlXprsv\     
25. METAL  SSL     
26. METAL-GUIT     
27. METAL-GUIT     
28. METL XPRSV     
29. Mr. Twang1     
30. Mr. Twang2     
31. Mr. Twang3     
32. Mr. Twang4     
01. Mr. Twang5     
02. MUT-GUITER     
03. MUTE GUIT2     
04. MUTEGUIT 1   
05. MUTEGUIT 2     
06. MUTEGUIT 3     
07. MUTEGUIT 4     
08. MUTEGUIT 5     
09. NEW GUITAR     
10. NYLON G1TR     
11. NYLON G2TR     
12. NYLON G3TR     
13. NYLON G4TR     
14. NYLON GU.1     
15. NYLON GU.2     
16. NYLON GU.3     
17. NYLON GU.4     
18. Nylon Mod      
19. Nylon Pick     
20. NylonPick\     
21. NYLST GTR2     
22. PDSTL 29.5     
23. PED STEEL1     
24. PED STEEL2     
25. PED STEEL3     
26. PED STEEL4     
27. PED STEEL6     
28. PHASE GTR      
29. PHASED GT2     
30. PHASED GTR     
31. PHASED GTR    
32. PHASED GTR     


GUITAR7
GUITAR8
01. Rahoool 1a     
02. ROCK GUIT5     
03. Rock Guit6     
04. ROCK-GUIT2     
05. Rok % Git      
06. RW-SYN GTR     
07. Segovia 1      
08. Segovia 2      
09. Segovia 3      
10. Segovia 4      
11. Segovia 5      
12. Segovia 6      
13. Segovia 7      
14. Segovia 8      
15. Sloopy         
16. Sloopy 2       
17. SlyteDlay\     
18. SPACE KOTO     
19. SPANISHGTR     
20. SPANISHGTR     
21. SPANISHGTR     
22. STEELGUIT1     
23. StrngGtr2a     
24. StrngGtr3\     
25. SUMPN ELSE     
26. SWEET AFT.     
27. SYN-ACGUIT     
28. SYN-GUIT 1     
29. SYN-LEAD 2     
30. SYN.GUITAR     
31. SYNSOLO F1     
32. VOCORDER P     
01. WURZ.3 S 2     
02.                
03.                
04.                
05.                
06.                
07.                
08.                
09.                
10.                
11.                
12.                
13.                
14.                
15.                
16.                
17.                
18.                
19.                
20.                
21.               
22.                
23.                
24.                
25.                
26.                
27.                
28.                
29.                
30.                
31.                
32.                
HARMONICA (1 soundbank - 30 patches)
HARMONCA
01. BLUESHARP      
02. BLUHARP BC     
03. CHAPLAIN I     
04. CORD           
05. HARM.MUTD1     
06. HarmnicaLd     
07. HARMON.A1*     
08. HARMONICA      
09. HARMONICA1     
10. HARMONICA2     
11. HARMONICA3     
12. HARMONICA4     
13. HARMONICA5     
14. HARMONICA7     
15. HARMONICA9    
16. HARMONICAB     
17. HARMONICAD     
18. HARMONICAH     
19. HRMN LEAD1     
20. HRMNCA PRE     
21. HRMNCA1 BC     
22. HRMNCA2 BC     
23. HRMNCA3 BC     
24. HRMNCA4 BC     
25. HRMNCA5 BC     
26. HRMNCA6 BC     
27. HRMNCA8 BC     
28. PISCES         
29. ROOUND         
30. TART LIME      
31.              
32.                
HARP (2 soundbanks - 41 patches)
HARP1
HARP2
01. COSMO HARP     
02. DB.HP.31.1     
03. DB.HP.31.2     
04. DBL. HARP      
05. DBL.HARP B     
06. DBL.HARP C     
07. DBL.HARP F     
08. DBL.HARP G     
09. DEUCEHARP1     
10. DEUCEHARP3     
11. DIGIHARP C     
12. E-HARP 1 A     
13. E-HARPE        
14. FM HARP        
15. GLASS HARP     
16. GLASSHARP2     
17. HARP    1      
18. HARP    2      
19. HARP    3      
20. HARP    4      
21. HARP    7      
22. HARP    8      
23. HARP    A    
24. HARP    B      
25. HARP    C      
26. HARP   11      
27. HARP   12      
28. HARP   13      
29. HARP   HI      
30. HARP CD 1      
31. HARP F MIN     
32. HARP JG        
01. HARP X M2      
02. HARP-FLUT1     
03. HARP-FLUT2     
04. HARP-FLUT3     
05. HARPDOCBOK     
06. HIGH HARP      
07. LostIslnd\     
08. LOW DBLHRP     
09. LOW HARP       
10.                
11.                
12.                
13.                
14.                
15.                
16.                
17.                
18.                
19.                
20.                
21.               
22.                
23.                
24.                
25.                
26.                
27.                
28.                
29.                
30.                
31.                
32.                
HARPSICHORD (2 soundbanks - 41 patches)
HARPSCD1
HARPSCD2
01. ANLG-FM        
02. BF HARPSIC     
03. BrightPad7     
04. CEMBALO  1     
05. CHARLENE 5     
06. ELECHARPSI     
07. HARPMODIF1     
08. HARPS 20.8     
09. HARPS 28.1     
10. HARPS 28.2     
11. HARPSI         
12. HARPSI  1A     
13. HARPSI  1B     
14. HARPSI  2A  
15. HARPSIC 1      
16. HARPSIC 2      
17. HARPSICH 1     
18. HARPSICH 1     
19. HARPSICH 1     
20. HARPSICH 2     
21. HARPSICH 2   
22. HARPSICH 3     
23. HARPSICH 5   
24. HARPSICH 6   
25. HARPSICH 7     
26. HARPSICH 9     
27. Harpsich11     
28. Harpsich12     
29. HARPSICH13     
30. HARPSICORD     
31. HARPSIORCH     
32. HSS.HARPSI     
01. HSS.HARPSI     
02. HSS.HARPSI     
03. LOVERS         
04. N-DHSD BO1     
05. PERCSYN 4      
06. PRE HARP1      
07. RACKIANO2      
08. STRAINS        
09. VS HARPSI      
10.                
11.                
12.                
13.                
14.                
15.                
16.                
17.                
18.                
19.                
20.                
21.               
22.                
23.                
24.                
25.                
26.                
27.                
28.                
29.                
30.                
31.                
32.                
ORCHESTRA (1 soundbank - 13 patches)
ORCHESTR
01. AERIELBOND     
02. ORCHEST.1      
03. ORCHEST.2      
04. ORCHEST.2      
05. ORCHEST.3      
06. ORCHEST.4     
07. ORCHEST.5      
08. ORCHEST.6      
09. ORCHEST.7      
10. Revs Orch1     
11. SRGIO SND      
12. SYN BRASS      
13. WEDDNG MCH     
14.                
15.                
16.                
17.                
18.                
19.                
20.                
21.               
22.                
23.                
24.                
25.                
26.                
27.                
28.                
29.                
30.                
31.                
32.                
ORGAN (9 soundbanks - 272 patches)
ORGAN1
ORGAN2
01. 0RGANSTRUK     
02. 0RGEL JH       
03. 60-S ORG.1     
04. 60-S ORG.2     
05. 60-S ORG.3     
06. ALT-HAMOND     
07. B 3 ORGAN      
08. B-3     1      
09. B-3     2      
10. B-3  1 LB      
11. B-3 FULL       
12. B-3 GOSPEL     
13. B-3*Ob  2      
14. B-3*Ob  3      
15. b-3/ob  13    
16. B-3/Ob  2      
17. B-TRAY         
18. B.ORG  8.3     
19. B.ORG  8.4     
20. B3  888888     
21. B3 #1          
22. B3 #2          
23. B3 GRIND       
24. B3 LESLIE1     
25. B3 LESLIE2     
26. B3 MLO   J     
27. B3 ORGAN 1     
28. B3 ORGAN 2     
29. B3 Organ 3     
30. B3 ORGAN 4     
31. B3 P1.5T88     
32. B3 P2 8888     
01. B3 P2T8080    
02. B3 P3 8888     
03. B3 P3T8000  
04. B3 P3T8880     
05. B3 P4T8000    
06. B3 P5T8880     
07. B3 PERC J1     
08. B3 W LESLI     
09. B3 W LESLI     
10. B3-2 W-VBR     
11. B3-NO VIB.     
12. B3HAMMOND1     
13. B3PC LSLJ1     
14. BACH ORGAN     
15. BAD B-3  1    
16. BAGPIPE        
17. BagPipe-G\     
18. BagyPipes\     
19. BARREL ORG     
20. BassOrg 2a     
21. BC ORGAN 1    
22. BCaliOrg1a     
23. BECK OLA       
24. BEE3 1         
25. BELL ORG.1     
26. BELL ORG.2     
27. BELLORGAN      
28. BIAS PIPE      
29. CALIOP1DIG     
30. CALIOP2DIG     
31. CALIOPE 1     
32. CALIOPE 2      


ORGAN3
ORGAN4
01. CALIOPE 3      
02. CALIOPE 4      
03. CALIOPE 7     
04. CALIOPE 8     
05. Caliope 9      
06. CARLOS  2      
07. CAROUSEL 3     
08. CATHEDRAL      
09. CH.ORGAN       
10. ChorsOrg1\     
11. ChorsOrg2^     
12. CHORUSORG1     
13. CHURCHORG2     
14. CHURCHORG3     
15. CIRCUS         
16. COMPRESSED     
17. COS-ORGAN1     
18. COS-ORGAN2     
19. COS-ORGAN3     
20. COUNTRPIPE     
21. D.L. B-3       
22. DUALMANUAL     
23. E.ORG  8.1     
24. E.ORG  8.2     
25. E.ORG 13.3     
26. E.ORG 13.4     
27. E.ORGAN  1     
28. E.ORGAN  4     
29. E.ORGAN  5   
30. E.ORGAN  6     
31. E.ORGAN  7     
32. E.ORGAN  8     
01. E.ORGAN  9     
02. E.ORGAN  A     
03. E.ORGAN 1      
04. E.ORGAN 10     
05. E.ORGAN 11     
06. E.ORGAN 12     
07. E.ORGAN 13     
08. E.ORGAN 14     
09. E.ORGAN 15     
10. E.ORGAN 17     
11. E.ORGAN 20     
12. E.ORGAN 21     
13. E.ORGAN 22     
14. E.ORGAN 23     
15. E.ORGAN 24    
16. E.ORGAN 25     
17. E.ORGAN 26     (16)
18. E.ORGAN 27     (17)
19. E.ORGAN 28     (18)
20. E.ORGAN 31     (19)
21. E.ORGAN 33     (20)
22. E.ORGAN 34     (21)
23. E.ORGAN 35     (22)
24. E.ORGAN 37     (23)
25. E.ORGAN 38     (24)
26. E.ORGAN 39     (25)
27. E.ORGAN 40     (26)
28. E.ORGAN 41     (27)
29. E.ORGAN 42     (28)
30. E.ORGAN 43     (29)
31. E.ORGAN 44     (30)
32. E.ORGAN 50     (31)


ORGAN5
ORGAN6
01. E.ORGAN 51     
02. E.ORGAN 52     
03. E.ORGAN 54     
04. E.ORGAN 56     
05. E.ORGAN 60     
06. E.ORGAN B3     
07. EASTWOOD       
08. F.ORG  8.5     
09. F.ORG  8.6     
10. F.ORG  8.8     
11. FAGOTT         
12. FARFESA        
13. FASTLESLIE     
14. FREZFRAME2     
15. G Organ1      
16. G.PIP 29.6     
17. GIRDYORGAN     
18. Grinder 2^     
19. Grinder 3      
20. Grinder 4\     
21. Grn Onions     
22. GUAM NO.1      
23. HAM 3          
24. HAM 5          
25. HAM 7          
26. HAM ORG        
27. Ham'n B3 1     
28. Ham'n B3 2     
29. Ham'n B3 2     
30. Ham'n B3 3     
31. HAM-B3-LES     
32. HamClique\     
01. HAMM0ND 2      
02. HAMMD B3.3    
03. HAMMER ORG     
04. HAMMOND       
05. HAMMOND 3      
06. HAMN CHEZ1     
07. HAMN CHEZ2    
08. HAMN CHEZ3     
09. HARMONIUM      
10. ICE-ORGAN     
11. J.W.ORGAN      
12. JAZZ ORG.B     
13. JAZZ ORGAN     
14. Korg CX-3      
15. LARGEPIPE1     
16. LARGEPIPE2     
17. LEAD LINE      
18. LESLIE SPK     
19. MED PIPES     
20. MGORG 27.3     
21. MGORG 27.3     
22. MINT JULEP     
23. MTL ORGAN1     
24. MTL ORGAN2     
25. MYSTERY        
26. N-ORGAN  1     
27. ORG2MOD EG     
28. ORG3MOD EG     
29. ORGAN  1       
30. ORGAN  2       
31. ORGAN  3       
32. ORGAN  4       


ORGAN7
ORGAN8
01. ORGAN  5       
02. ORGAN C       
03. Organ Mod      
04. ORGAN&TRPT    
05. ORGANBELL1     
06. ORGANBELL2     
07. ORGANBELL3     
08. OrganEyes\     
09. ORGANUM...     
10. P.ORG  3.1     
11. P.ORG  3.2     
12. P.ORG  3.3     
13. P.ORG  3.4  
14. P.ORG  3.8    
15. PAN-PIPES1    
16. Perc Organ     
17. PERC. B-3      
18. PIPE ORG.1     
19. PIPE ORG.2     
20. PIPE ORG.3   
21. PIPE ORG.4     
22. PIPE ORG.5     
23. PIPE ORG.6     
24. PIPES    1     
25. PIPES    2     
26. PIPES    3     
27. PIPES    4     
28. PIPES    6     
29. PIPES    7     
30. PIPES    8     
31. PIPES    9     
32. PIPES   11     
01. PIPES   12     
02. PIPES   14     
03. PIPES   17     
04. PIPES   19     
05. PIPES   22     
06. PIPES   23    
07. PIPES   24     
08. PIPES   25     
09. PIPES   26     
10. PIPES   27     
11. PIPES   29    
12. PIPES   30     
13. PIPES   31     
14. PIPES   33     
15. PIPES   35    
16. PIPES   36          
17. PIPES   37     
18. R.ORG 1 AL     
19. REEDORGAN1     
20. SCMORG 8.7     
21. SHOH     1     
22. SHOH     2     
23. SLO ROTATE     
24. SMALLPIPE1     
25. SMALLPIPE2     
26. SMALLPIPE3    
27. SMALLPIPE4    
28. SPACE ORGN     
29. STEEM OR.2     
30. STEEM ORG.     
31. STREET ORG     
32. STREET-ORG     


ORGAN9
01. SYNORGAN 1     
02. SYNORGAN 2    
03. SYNORGAN 3     
04. SYNORGAN 4     
05. SYNORGAN 5    
06. SYNORGAN 6     
07. SYNORGAN 7     
08. SYNORGAN 8    
09. SYNORGAN10     
10. SYNORGAN11    
11. SYNORGAN12     
12. TRW     2      
13. VOX ORGAN     
14. WALKOFLIFE     
15. WOOD ORGAN     
16. ZIMBABWE 2     
17.                
18.                
19.                
20.                
21.               
22.                
23.                
24.                
25.                
26.                
27.                
28.                
29.                
30.                
31.                
32.                
PIANO (6 soundbanks - 192 patches)
PIANO1
PIANO2
01. -THE PIANO    
02. 0vrdrvRhds     
03. 1985 PIANO     
04. 1BadPiano      
05. 1BadPiano2     
06. 1BadPiano3     
07. 1BadPiano4     
08. 1BadPiano6     
09. 1ST-PIANO      
10. <Acc>Pno 1     
11. A.PNO 11.7     
12. A.PNO 11.8     
13. A.PNO 17.1     
14. A.PNO 17.2     
15. A.PNO 17.3     
16. A.PNO 17.4     
17. AC-PI. BO1     
18. AC-PI. BO2   
19. AC-PI. BO3     
20. AC-PI. BO4     
21. AC. PNO 1A     
22. AC. PNO 2A     
23. AC. PNO 2A   
24. AC.PIANO       
25. AC.PIANO 8     
26. AC.PIANO1    
27. AC.PNO 1.1     
28. AC.PNO 1.2     
29. AC.PNO 1.4     
30. AC.PNO 1.4     
31. AC.PNO 1.5     
32. AC.PNO 1.6     
01. AC.PNO 1.6     
02. AC.PNO 1.7     
03. ACC. PIAN3     
04. ACC. PIANO     
05. AcPi Lft 1     
06. AcPi Rit 1     
07. AcSweep 1a     
08. AL RHODES      
09. ANNIES CRY     
10. ARCO ROADS     
11. ATTACKER       
12. B.STEINWAY     
13. BABY GRAND     
14. BAD ROAD1      
15. BAD ROAD2     
16. BAD ROAD3      
17. Bad Tines      
18. BadPiano2     
19. Bar Tackno     
20. BAS-AC.PN2     
21. BAS-RHODS4     
22. BASS-PIAN2     
23. BC PIANO 1     
24. BC PIANO 2     
25. BC PIANO 3     
26. BELL PIANO     
27. BELL PNO       
28. BOBS RHODS     
29. BOWED RDS      
30. Bowed Road     
31. BRI.PIANO.     
32. BRIGHT GS1     


PIANO3
PIANO4
01. BRIGHT PNO     
02. BRITEGRAND     
03. BROKEROADS     
04. BRT RHODE1     
05. BRT RHODE2     
06. BRT ROADE3     
07. Bs/Piano \     
08. BsE.Piano1     
09. BsE.Piano2     
10. BsE.Piano3     
11. BsE.Piano4     
12. BsE.Piano5     
13. BsE.Piano6     
14. BsE.Piano7     
15. BsE.Piano8    
16. BsE.Tack 1     
17. BsE.Tack 2     
18. BsE.Tack 3     
19. BsE.Tack 4     
20. BsE.Tack \     
21. BsEPiano1\     
22. BsETack 1\     
23. CASTINET       
24. CHAINPIANO     
25. Chicago        
26. CHICAGO  1     
27. CHINAPIANO     
28. CHOKE RO 2     
29. CHOKE RO 4     
30. CHORUSPNO2     
31. Chroma 5 \     
32. CLAV-E.PNO     
01. CLAV-E.PNO     
02. CLAV-PIANO     
03. CLEANPIANO     
04. COOLRHODES     
05. CP-70 OCT1     
06. CP-80  -1      
07. CP-80  -2      
08. CP70 41684     
09. CP80X          
10. D.L. EP 1      
11. D.L. EP 2      
12. D.L. EP 3      
13. D.L. EP 4      
14. DB E.PNO 1    
15. DB E.PNO 2     
16. DB E.PNO 6          
17. DEVIL TACK     
18. DEVILSTACK     
19. DG-BPNO-1      
20. DG-HPNO 1      
21. DG-HPNO 3     
22. DG-MPNO-1      
23. DG-MPNO-2      
24. DGTLPIANO3     
25. DL RHODES1     
26. DL RHODES2     
27. DL RHODES3     
28. DL RHODES4     
29. Donald Dux     
30. DOUBLED        
31. DS-3           
32. DTN.PIANO1 


PIANO5
PIANO6
01. DTN.PIANO2     
02. DTN.PIANO3     
03. DYNO    8*     
04. DYNORHODE2     
05. DYNORHODE3     
06. E. PNO 1A      
07. E. PNO 2A      
08. E. PNO 3A      
09. E.GRAND 1      
10. E.GRAND 12     
11. E.GRAND 2      
12. E.GRAND 8      
13. E.P IBM        
14. E.P SPECAL     
15. E.PF     1     
16. E.PIANO  1    
17. E.PIANO  2     
18. E.PIANO  3     
19. E.PIANO  4     
20. E.PIANO  5   
21. E.PIANO  6     
22. E.PIANO  7     
23. E.PIANO  8     
24. E.PIANO  9     
25. E.PIANO 10   
26. E.PIANO 11     
27. E.PIANO 12     
28. E.PIANO 13     
29. E.PIANO 14     
30. E.PIANO 15     
31. E.PIANO 16     
32. E.PIANO 17     
01. E.PIANO 18     
02. E.PIANO 19    
03. E.PIANO 20     
04. E.PIANO 21     
05. E.PIANO 22    
06. E.PIANO 23     
07. E.PIANO 24     
08. E.PIANO 26     
09. E.PIANO 27    
10. E.PIANO 30     
11. E.PIANO 33     
12. E.PIANO 34     
13. E.PIANO 35     
14. E.PIANO 37     
15. E.PIANO 38     
16. E.PIANO 39     
17. E.PIANO 40     
18. E.PIANO 41     
19. E.PIANO 42     
20. E.PIANO 43     
21. E.PIANO 44     
22. E.PIANO 46     
23. E.PIANO 47     
24. E.PIANO 51     
25. E.PIANO 53     
26. E.PIANO 54     
27. E.PIANO 55     
28. E.PIANO 56     
29. E.PIANO 57     
30. E.PIANO 58     
31. E.PIANO 59     
32. E.PIANO 60     
SAX (1 soundbank - 32 patches)
SAX
01. BCSAX 22.5     
02. BCSAX 25.5     
03. Dble Reeds     
04. SAX  BC  1     
05. SAX  BC  2     
06. SAX  BC  3     
07. SAX  BC  4     
08. SAX  BC  6     
09. SAX  BC  7     
10. SAX  BC  8     
11. SAX  BC 12     
12. SAX  BC 13     
13. SAX  BC 14     
14. SAX  BC 15     
15. SAX  BC 16    
16. SAX  BC 17     
17. SAX  BC 18     
18. SAX  BC 19     
19. SAX  BC 20     
20. SAX 1          
21. SAX 2          
22. SAX Y-11       
23. SAX Y-12       
24. SAX Y-13       
25. SAXOPHONE1     
26. SAXOPHONE2     
27. SAXOPHONE3     
28. SAXOPHONE4     
29. STK SAX1       
30. SW Sax         
31. TENOR SAX      
32. WHO WANTS3     
SITAR (1 soundbank - 23 patches)
SITAR
01. 2 NOTE SIT     
02. 2 NOTE SIT     
03. BPOP-SITAR     
04. BPOP1-SITR     
05. ClasGitar+     
06. CONF 1         
07. K.SITAR  3     
08. K.SITAR  4     
09. Ravi Sitar     
10. SITAR          
11. SITAR   1      
12. SITAR   2      
13. SITAR   3     
14. SITAR   4      
15. SITAR   5     
16. SITAR   6      
17. SITAR   9      
18. SITAR  10      
19. SITAR..EG      
20. SOFTSITAR      
21. splash Lb      
22. SYN.SITAR      
23. ZITAR          
24.                
25.                
26.                
27.                
28.                
29.                
30.                
31.                
32.      
STRINGED INSTRUMENT (7 soundbanks - 206 patches)
STGINST1
STGINST2
01. 000     PF     
02. 001     PF     
03. 002     PF     
04. 003     PF     
05. 004     PF     
06. 32 BVRS-CH     
07. 43.2MS CHO     
08. 4TH.YUMIKO     
09. 4TH.YUMIKO     
10. 4TH.YUMIKO     
11. ABIE BABY      
12. AcSmack 1a     
13. AcSmack 2a     
14. ACTIVATE-1     
15. Acuru    1     
16. Acuru    2     
17. Acuru    3     
18. Acuru    4     
19. Acuru    5     
20. Acuru    \     
21. Acuru  3 \     
22. Acustish \     
23. ANALOG 5       
24. ANALOG 6     
25. ANALOG 7       
26. ANALOG BRT     
27. ANALOGDIG2     
28. Anna Hit 3     
29. Anna Hit 5     
30. AnnaNasty1     
31. Arp     1      
32. AUTOHARP -     
01. AUTOHARPY      
02. AUTOHARPY-     
03. AUTQHARP       
04. AX MURDER      
05. B Boo Swl2     
06. BANKS, T.      
07. BANKS, T.1     
08. Beauty (1)     
09. Beauty (9)     
10. BIWA           
11. BLEND-BITE     
12. BOPPER KEY     
13. BPOP1-LUCY     
14. BRASS   2     
15. BRIGHT 2       
16. BRITE SAW7       
17. BRITEFUNK     
18. CARE-LES 2     
19. CEMBALO  2     
20. CHALANGO 1     
21. CHEEZEY        
22. CHILD          
23. CHINALUTE      
24. CHINK 8END     
25. Chroma 6 \     
26. COMPING...     
27. CON-MODOKI     
28. DELIGHT        
29. DENTIST        
30. DETERMIX       
31. DistortLd1    
32. DistortLd2     
 

STGINST3
STGINST4
01. DISTORTN 1     
02. DISTORTN 2     
03. DISTORTN 3     
04. DREAMIN  1     
05. DUET B-SYN     
06. DULCY 2        
07. DW-8000 #1     
08. E.GRD&BR A     
09. EDIT OF 16     
10. EMO LEAD       
11. ENV-KOTO1      
12. ENV-KOTO2      
13. ENV-KOTO3      
14. ESSO TAV       
15. EXPRESSHUN     
16. EXPRESSION     
17. F-EAST MOD     
18. Fender  #4     
19. FM PLUCK       
20. FNK SYNTH2     
21. FOURPLAY       
22. FRENCH DBL     
23. FUNKEYS        
24. GKC VCS2       
25. GLASS-PI.      
26. GS-1 TYPE1     
27. GS-1 TYPE2     
28. H.HANCOCK      
29. H.HANCOCK2     
30. HARP    X      
31. HIMALAYA       
32. HOLDSWORTH     
01. I LIKE IT1     
02. ICE PAD  1     
03. ICE PAD  2     
04. JAMACA         
05. JAPANESE       
06. JEFF REV       
07. JOEBALDWIN     
08. JOJO           
09. Jupiter 1*     
10. K.12.GT-1      
11. K.SITAR  1     
12. K.SITAR  2     
13. KC EpMax.\     
14. KillrD's2\     
15. KillrD's6\    
16. KNU KLAVA     
17. KOTO    2      
18. KOTO    4      
19. KOTO    5      
20. KOTO    6      
21. KOTO    7      
22. Lavitar  \     
23. LEAD     1     
24. LOVE LIES2     
25. LST CLS UP     
26. LUTEHARD       
27. LYRIC COMP     
28. M-7      5     
29. M-7    5-2     
30. M4 SY.6        
31. M5 MELO 1B     
32. MANDOLIN 1   


STGINST5
STGINST6
01. MANDOLIN 2     
02. MC PLUCKY2     
03. McPlucky       
04. McPlucky 3     
05. MEDL XPRS3     
06. MEDL XPRS4     
07. MEDL XPRS5     
08. MEDL XPRS6     
09. MEDL XPRS8     
10. METAL BOW      
11. METAL KOTO     
12. METAL LEAD     
13. METALFUNK      
14. METALMANIA     
15. METL XPRSV     
16. MOOGER         
17. MR. D 2 21     
18. MY BANE        
19. New Thing\     
20. Pat & Me       
21. Plookie 1      
22. Plookie 7      
23. Plookie 8      
24. PLUCKIN'       
25. PluckIron\     
26. PLUCKVOICE   
27. PLUK  16.2     
28. POLY..SN-1     
29. POLY..SN-2     
30. PRC SYNTH1     
31. PROPHET K8     
32. PURPLE HRT     
01. R-B PLUCK      
02. REAL XPRSV     
03. RELAXING       
04. REVINETTE      
05. Revokoto       
06. RICKSTEVEN     
07. Sacuru   2     
08. Sacuru 2 \     
09. SHAMISEN       
10. SILVERMOON     
11. SKWEEKY  1     
12. SKWEEKY 2      
13. SLX      1     
14. SLX      2     
15. SOFTLUTE      
16. Special #2     
17. Special #3     
18. STARS          
19. STEVENSNYC     
20. SUGOI    1     
21. SUGOI    2     
22. Super Pluk     
23. SYN-LD-ECO     
24. SYN-LEAD 1     
25. SYN-LEAD 3    
26. SYN-LEAD 4     
27. SYNTH COMP     
28. T.HEADS        
29. TARP PPLUK     
30. TNDR NASTY     
31. TOO COOL       
32. TORIM PLK1     


STGINST7
01. TORIM PLK2     
02. TORIM PLK4     
03. TORIMTORA2     
04. TOUCHSYN 1     
05. TOUCHSYN 2    
06. USELESS 1      
07. WALLY 1        
08. WOW-CUTE      
09. Y.BNK 27.6     
10. YES BUNK 1     
11. YES BUNK 2     
12. YES BUNK 4     
13. YES BUNK 5     
14. ZIMBALON       
15.                
16.                
17.                
18.                
19.                
20.                
21.               
22.                
23.                
24.                
25.                
26.                
27.                
28.                
29.                
30.                
31.                
32.                
STRINGS (18 soundbanks - 551 patches)
STGS01
STGS02
01. *Jupiter 1     
02. *Jupiter 4     
03. 106STRINGS     
04. 2690 TYPE2     
05. 3OSC. SYN.     
06. 4RUNER STG     
07. 8TH NOTES      
08. 98VStrings     
09. 98VSTRINGS     
10. <Strings>2     
11. Agi Str  1     
12. Agi Str  2     
13. AGILE DL6F     
14. AGITAT-UP3     
15. AGITATO  1     
16. AGITATO  2     
17. AGITATO  3     
18. AGITATO  4     
19. AGITATO  5     
20. AGITATO  6     
21. AGITATO  7     
22. AGITATO 1      
23. Agitato 3\     
24. AGITATO CS     
25. ALL OF IT      
26. AN. STG 1A     
27. AN.STRG 1A     
28. ANALG POLY     
29. ANALG STR2   
30. ANALOG         
31. ANALOG         
32. ANALOG  HI     
01. ANALOG 1       
02. ANALOGSTR2     
03. ANLG STG 1     
04. ANLG STG 2     
05. ANLG STG 3     
06. ANLG STG 5    
07. ANLG STG 6     
08. ANLG STRNG     
09. ANLGSTR BO     
10. ANLGSYN 1      
11. ANLGSYN 2     
12. ANLGSYN 3      
13. ANOTH STRG     
14. ARABESC        
15. ARP STRING    
16. AXLEROD 1      
17. B.J.StrVo1     
18. BACH PAD 1     
19. BAD PROPH2     
20. BAD PROPH5     
21. BAS-STR.OT     
22. BASIC 4        
23. BCHIME-STG     
24. BELL-STRGS     
25. Bellstrad      
26. BILLYJEAN      
27. BIRDLAND       
28. BIRDLAND 2     
29. BJ.2cdChr1     
30. BL-STR-BOP     
31. BLKNSTRING     
32. Bowed REV      


STGS03
STGS04
01. BOWED VLNS     
02. BOWEDSTRNG     
03. BRASS STR1     
04. BRASS STRN     
05. BRASS STRO     
06. BRIGHT ST1     
07. BRIGHT ST2     
08. BRIGHT ST3     
09. BRIGHTBOW1     
10. BRIGHTBOW2     
11. BRIGHTBOW3     
12. BRIGHTBOW4     
13. BRITE SAW7     
14. BRITE SAW8     
15. BRS-STG-DB     
16. BRS-STRING    
17. Bs Str  2a     
18. Bs Str  3a     
19. Bs Str  4a     
20. Bs Str Wa1     
21. Bs Str Wa2     
22. Bs Strng 1     
23. Bs Strng 2     
24. Bs/String\     
25. BSS&STRNGS     
26. BSTR -SPLT     
27. CARAVALLE      
28. CAT/STRING     
29. CE300 STR1     
30. CE300 STR2     
31. CE300 STR3     
32. CE300 STR4     
01. CELLOVIB A     
02. CERVANT 2      
03. CERVANT 3      
04. CERVANTES      
05. CHAMBER 01     
06. CHAMBERORC     
07. CHARIOTS..     
08. Chariots..     
09. CHARMAIN       
10. CHIME-STR1     
11. CHIME-STR2     
12. CHIME-STR3     
13. CHIME-STR4     
14. CHIMESTRG2     
15. CHORIPLUCK     
16. Chp String     
17. CHRISTMAS1     
18. CHRISTMAS2     
19. CHRISTMAS3     
20. CHROMA 26     
21. CLEAR          
22. CONFUSION     
23. ConPad I       
24. ConPad II      
25. CRAIGSTRGS    
26. CS-80 STR      
27. D.SANCIOUS     
28. DANCIN         
29. DARK SOLO      
30. DAYDREAM       
31. DECENT BOW     
32. DELTA STR      


STGS05
STGS06
01. DIGILOG        
02. DIGILOG        
03. DON HENLEY     
04. DONNAENSML     
05. DOWN BOW.1     
06. DOWN BOW.2     
07. DX-1 STRGS     
08. DYNASTRING    
09. E H STRING     
10. E.P.STRING     
11. E.PN/STG 1     
12. E.PN/STG 2     
13. E.VLN 21.2     
14. EBRITEBOW      
15. ELKASTRING     
16. ENSEMBLE 1     
17. ENSEMBLE 2     
18. ENSEMBLE 3     
19. EpDelayStr     
20. ETHERIAL 2     
21. FAIRLIGHT      
22. FAMESTRING     
23. FANFARE 1      
24. FAST STR.1     
25. FAT ENSEM      
26. FAT STRNGS     
27. FIDDLE   $     
28. FIDDLE   1     
29. FIDDLE   2     
30. FIDDLE   4     
31. FLNGSTG F5     
32. FLU.STRG.1     
01. Flubos 3 \     
02. FLUSH LO       
03. FLUTE/STRG     
04. FUNEYAN        
05. GAP ST.  1     
06. Git Strad      
07. GLIDE STR.     
08. GRUNGE BOW  
09. GRUNGE BOW     
10. HARPSI-STG     
11. HI BEL-STR     
12. HI STG 4-1     
13. HI STR.ENS     
14. HI STRGS 1     
15. HI STRGS 2    
16. HI STRING1       
17. HI STRING2     
18. HIGH STRGS     
19. HIGHSTRING     
20. HIT......2     
21. HRNS STRG     
22. I.STRINGS1     
23. I.STRINGS2     
24. I.STRINGS3     
25. I.STRINGS4     
26. I.STRINGS5     
27. Icy Strad      
28. Icy Strad2     
29. INDUSTRIAL     
30. JEAN LUC       
31. JEROME        
32. JL PONTY 1     


STGS07
STGS08
01. JUPE STRGS     
02. JUPITER        
03. JUPITER 8      
04. K.ST.    1     
05. K.ST.   12     
06. K.ST.   13     
07. K.STRING 1     
08. K.STRING 2     
09. K.STRING 3     
10. K.STRING 4     
11. K.STRING 5     
12. K.STRING 6     
13. K.STRING 7     
14. K.STRINGS1     
15. K.STRINGS2    
16. K.STRINGS3     
17. K.STRINGS4     
18. K.STRINGS5     
19. K.STRINGS6     
20. KCEpDstrt\     
21. LAS PEQUE    
22. LO.STRINGS     
23. LO/HI STR2     
24. LOW  ANALG     
25. LOWSTRINGS   
26. MELLOWSOLO     
27. MID-STRG A     
28. MID-STRGS      
29. MID.STRG A     
30. MID.STRG B     
31. MOMENTUM       
32. MRMBA&STRG     
01. MUTED STR.     
02. NOKO GIRI      
03. NSTRNG 425     
04. O.B.PIZZ      
05. OB A-3Pad\     
06. OB8 STRING     
07. OB8STRING2     
08. OB8STRING3     
09. OB8STRING4     
10. OBERHIEM 1     
11. OBERHIEM 2     
12. OBERHM STG     
13. ORCHESTRA1     
14. ORCHESTRA3     
15. ORCHESTRA5     
16. ORCHESTRA6   
17. ORCHESTRA7     
18. Orchestra8     
19. ORCHESTRAL     
20. ORGAN&STRG    
21. ORTEGA STG     
22. P.STG 29.4     
23. PAUL STRGS     
24. PERFECTPAD     
25. PI-D-STRG2     
26. PIANO.STR      
27. PIZD STGS      
28. PIZZ STGS      
29. PIZZICATO      
30. PIZZICATOZ     
31. PNO & STRG     
32. PONTY 1        


STGS09
STGS10
01. PROPHET  1     
02. PROPHET  2     
03. QUARTET  1     
04. QUARTET  2     
05. QUARTET  4     
06. RDS&STRNGS     
07. REAL STRN      
08. REAL STRN1     
09. Rev Zork       
10. S.F. STR.      
11. S.STRINGSF     
12. SAMSTRINGS     
13. SOFT STRN     
14. SOFT-STR.1     
15. SOFT-STR.2     
16. SOFTSTRING     
17. SOLINA   1   
18. SOLINA   2   
19. Solo Str#2     
20. SOLOVIOLIN     
21. SOUNDTRACK     
22. SPECTRUM 2     
23. SPL-STRNG1     
24. SPL-STRNG2     
25. SPL-STRNG3     
26. SQUISCH  1     
27. SQUZIME B1     
28. SQUZIME B2     
29. SRGIO SND      
30. ST.ENS.  B     
31. ST.ENS. 1A     
32. ST.ENS. 2A     
01. ST.ENS. 3A     
02. ST.ENS. 4A     
03. STG      1     
04. STG      2     
05. STG      3     
06. STG CRSND1     
07. STG CRSND2     
08. STG-TUB F1     
09. STG-TUB F2    
10. STG.B 15.6     
11. STG.M.15.5     
12. STGBL 14.6     
13. stgbrs-F1      
14. STGS  LUSH     
15. STGS 1-1       
16. STGS 5THS     
17. STGSB 15.2     
18. STR ENS2.1     
19. STR MID        
20. STR.CHIME      
21. STR.CHIME2     
22. STR.LEAD       
23. STR.PIZZ.1     
24. STR.PIZZ.2     
25. STR.PIZZ.3     
26. STR.PIZZ.4     
27. STR.PIZZ.5     
28. STR.PIZZ.6     
29. STR.PIZZ.7     
30. STR.PIZZ.8     
31. STRANGE 1      
32. STRAT   1      


STGS11
STGS12
01. STRAT   2      
02. STRAWBERRY     
03. STRD ENS 1     
04. StrEnsmbl\     
05. STRG  FF1      
06. STRG CHRS      
07. STRG ENS 1     
08. STRG ENS 2     
09. STRG ENS 3     
10. STRG ENS 4     
11. STRG ENS 5     
12. STRG ENS 7     
13. STRG ENS 8     
14. STRG QRT 1     
15. STRG QRT 2     
16. STRG WW HN     
17. STRG-CHIME     
18. STRG-ENS 1     
19. STRG-ENS 3     
20. STRG-ENS 5     
21. STRG-MARIM     
22. STRG-PIZZT     
23. STRG.H.2.3     
24. STRG.H.2.3     
25. STRG.H.2.4     
26. STRG.M.2.5     
27. STRG.M.2.6     
28. STRG.R.1.8     
29. STRGS  2.1     
30. STRGS  2.2     
31. STRGS  2.7     
32. STRGS LOW2     
01. STRGS LOW3     
02. STRGS NEW      
03. STRING 1--     
04. STRING 143     
05. STRING 3V1     
06. STRING EN2     
07. STRING EN3     
08. STRING EN4     
09. STRING EN5     
10. STRING PAD     
11. STRING PAD     
12. STRING PAD     
13. STRING QRT     
14. STRING SUS     
15. STRING-BRS    
16. STRING-ENS     
17. STRING-FLT     
18. STRINGIMBA     
19. STRINGMACH     
20. STRINGS  1     
21. STRINGS  2     
22. STRINGS  3     
23. STRINGS  4     
24. STRINGS  5     
25. STRINGS  6     
26. STRINGS  7     
27. STRINGS  8     
28. STRINGS  9     
29. STRINGS  A     
30. STRINGS  C     
31. STRINGS  D     
32. STRINGS  E     


STGS13
STGS14
01. STRINGS 10     
02. STRINGS 11     
03. STRINGS 12     
04. STRINGS 13     
05. STRINGS 14     
06. STRINGS 15     
07. STRINGS 16     
08. STRINGS 17     
09. STRINGS 18     
10. STRINGS 19     
11. STRINGS 20     
12. STRINGS 21     
13. Strings 22     
14. STRINGS 23     
15. STRINGS 24    
16. STRINGS 25     
17. STRINGS 26     
18. STRINGS 27     
19. STRINGS 28     
20. STRINGS 29     
21. STRINGS 30     
22. STRINGS 31     
23. STRINGS 32     
24. STRINGS 34     
25. STRINGS 36     
26. STRINGS 38     
27. STRINGS 39     
28. STRINGS 40     
29. STRINGS 41     
30. STRINGS 42     
31. STRINGS 43     
32. STRINGS 44     
01. STRINGS 45     
02. STRINGS 46     
03. STRINGS 47     
04. STRINGS 49     
05. STRINGS 50     
06. STRINGS 53     
07. STRINGS 54     
08. STRINGS 55     
09. STRINGS 56     
10. STRINGS 57     
11. STRINGS 58     
12. STRINGS 59     
13. STRINGS 60     
14. STRINGS 61     
15. STRINGS 62     
16. STRINGS CS     
17. STRINGS KO     
18. STRINGS L      
19. STRINGS MF     
20. STRINGS RW     
21. STRINGS VS     
22. STRINGS-LO    
23. STRINGS-LO     
24. STRINGSf2      
25. STRNG HARM     
26. STRPAD  JL     
27. STRPAD -B-     
28. STRPAD -C-     
29. STRPAD BO1     
30. STRPAD BO2     
31. STRPAD REV    
32. STRS LUSH2     


STGS15
STGS16
01. STRUCK CAN    
02. STRVO PSH3     
03. STUS  STGS     
04. SUPERSYNTH     
05. SUPRSTR LO     
06. SYN.ORCHE.     
07. SYN.STR. 1     
08. SYN.STR. 2     
09. SYN.STR. 3     
10. SYN.STR. 4     
11. SYN.STR. 5     
12. SYN.STR. 6     
13. SYN.STR. 7     
14. SYN.STR. 8     
15. SYN.STR. 9     
16. SYN.STR.10     
17. SYN.STR.11     
18. SYN.STR.12     
19. SYN.STR.13     
20. SYN.STR.14     
21. SYNLOWBOW      
22. SYNST 14.8     
23. SYNTH STRN     
24. SYNTHSTRG      
25. TALKY    1     
26. THE BEST .     
27. TOMB ORCH.     
28. TOUCH ENS      
29. TWO STRING     
30. VH JUMP 2      
31. VI DIRT  1     
32. VILN ..2       
01. VILN CNTRY     
02. VIO SOLO 1     
03. VIO SOLO 2     
04. VIO SOLO 4     
05. VIO SOLO 5     
06. VIOCHORUS      
07. VIOL BAR A     
08. VIOL BAR B     
09. VIOL BAR K     
10. VIOL FIFTH     
11. VIOL LOW 1     
12. VIOL LOW 2     
13. VIOLA ENS.     
14. VIOLA SEC1     
15. VIOLA SEC2     
16. VIOLIN   2     
17. VIOLIN   3     
18. VIOLIN   4     
19. VIOLIN   5     
20. VIOLIN   6     
21. VIOLIN   7     
22. VIOLIN   8     
23. VIOLIN   9     
24. VIOLIN  10     
25. VIOLIN  11     
26. VIOLIN  12     
27. VIOLIN  14     
28. VIOLIN  15     
29. VIOLIN  17     
30. VIOLIN  19     
31. VIOLIN  20     
32. VIOLIN 2.8     


STGS17
STGS18
01. VIOLINS  3     
02. VIOLINS  4     
03. VIOLINS  5     
04. VIOLINS  6     
05. VIOLINS  9     
06. VIOLINS A      
07. VIOLINS B      
08. VIOLINSOL1    
09. VIOLINSOL2     
10. VIOLINSOL3     
11. VIOLINSOL4     
12. VIOLINSOL5     
13. VIOLINSOL6     
14. VIOLN 14.5     
15. VIOLN 15.8     
16. VIOLN 21.3     
17. WARM  FADE     
18. WARM PAD 1     
19. WARM PAD 2     
20. WARM PAD 3     
21. WARM PAD 4     
22. WARM PAD 5     
23. WARM PAD 6     
24. WARMSTRING     
25. WET STRING     
26. WHO SAID       
27. WindEnsREV     
28. WRMPD FADE     
29. WRMPD FADE     
30. WrmString\     
31. Y.STRING 1     
32. Y.STRING 2     
01. Y.STRING 3     
02. Y.STRING 4  
03. Y.STRING 5     
04. Y.STRING 6     
05. Y.STRING 7     
06. Y.STRING 9    
07. ZIG STRING     
08.                
09.                
10.               
11.                
12.                
13.                
14.                
15.                
16.                
17.                
18.                
19.                
20.                
21.               
22.                
23.                
24.                
25.                
26.                
27.                
28.                
29.                
30.                
31.                
32.                
SYNTH (20 soundbanks - 610 patches)
SYNTH01
SYNTH02
01. ..LEAD.1..     
02. ..WORDS..      
03. 1 4 Gipper     
04. 1-1-1985       
05. 16 SYBIL       
06. 1984.07.09     
07. 1985 CHRSD     
08. 2 OR MORES     
09. 3-BYO       
10. 3OSC.MOOG1     
11. 5th Lead1a     
12. 5th Pad        
13. ?              
14. ??             
15. A SOUND        
16. AD. MOOG       
17. Aiber [3]*     
18. AMBIENT 9      
19. AN.MLTIUSE     
20. ANA LOGUE      
21. ANALGSYN 1     
22. ANALGSYN 2     
23. ANALGSYN 3     
24. ANALGSYN 4     
25. ANALGSYN 5     
26. ANALGSYN 6     
27. ANALGSYN 7     
28. ANALGSYN 8     
29. ANALGSYN 9     
30. ANALGSYN10     
31. ANALGSYN11     
32. ANALGSYN12     
01. ANALGSYN13     
02. ANALGSYN14     
03. ANALGSYN15     
04. ANALGSYN17     
05. ANALGSYN18     
06. ANALGSYN19     
07. ANALOG  4      
08. ANALOG  5      
09. ANALOG 10     
10. ANALOG 11      
11. ANALOG 12      
12. ANALOG 13      
13. Analog 5th     
14. ANALOG BRT     
15. ANALOG PAD    
16. ANALOG PAD     
17. ANALOG PAD     
18. ANALOG SNC     
19. ANALOG SNC     
20. ANALOG-4DL     
21. ANALOG3MKR     
22. AnalogLEAD     
23. AnalogPoly     
24. ANALQG--OB     
25. ANLG SYNC1     
26. ANLG SYNTH     
27. ANLGBRTSYN     
28. ANLNG 32.4     
29. ANLNG 32.4     
30. ANLOG SQR1     
31. ANLOG SQR2     
32. Anna 10        


SYNTH03
SYNTH04
01. Anna 21        
02. Anna 3         
03. Anna 4         
04. Anna 5         
05. Anna Fat 2     
06. Anna Fat 3     
07. Anna Git 2     
08. Anna Hit 1     
09. Anna Hit 2     
10. Anna Hit 5     
11. Anna Hit \     
12. Anna Log 9     
13. Anna Log31     
14. Anna Logge     
15. Anna Solo1     
16. AnnaFatst\     
17. ANNALOGGER     
18. AnnaSubtl\     
19. AnnaTight1     
20. AnnaTight2     
21. AnnaTight3     
22. ANOLG-JUMP     
23. ANTHR SYN2     
24. ANTHR SYN3     
25. AOOWWW   7     
26. ARM  PAD 1     
27. ARP ODDES2     
28. ARP ODDESS   
29. ASA-MERO       
30. ATTACK   A     
31. AULOS          
32. B LITE CH.     
01. B LITE CH2     
02. B-MOVIE        
03. BAD PROPH5     
04. BAD PROPH5     
05. BAD PROPH5     
06. BANKS 2        
07. Bash 1         
08. Bash 2         
09. BASS2ORGAN     
10. BathrmSync     
11. BEAMER 1       
12. BEAMER 11      
13. BEAMER 2       
14. BEAMER 6       
15. Beat It       
16. BENDRASPN
17. BIG ANALOG     
18. BIRD MOD.1     
19. Bit O Body     
20. BLASS ED-M     
21. BLASS EDIT     
22. BLIZOO         
23. BOB OWENS      
24. BOM BOM 01     
25. BOPAH 1        
26. BORON A        
27. BOWOANO 21     
28. BOZZLES  3     
29. BOZZLES 13     
30. BOZZLES 2      
31. BRUSHED BS     
32. Bs Anna  3     


SYNTH05
SYNTH06
01. Bs Anna  5     
02. Bs Anna 1a     
03. Bs Anna 2a    
04. Bs Anna 2a     
05. Bs Anna 4a     
06. BWANGO         
07. C.O.H          
08. CAN CAN  1     
09. CAN CAN  2     
10. CARLOS         
11. CARLOS   1     
12. CARLOS   2     
13. CARLOS   3     
14. CARLOS   4     
15. CARLOS   6     
16. CARLOS   7     
17. CARNIVAL 1     
18. CARNIVAL 2     
19. CARNIVAL 3     
20. CHAKA NITE     
21. CHICK SYNT     
22. CHIFFY POP     
23. CHINEES        
24. CHIPMONKS      
25. CHORD          
26. CHROMA   4     
27. CHROMA   5     
28. CHROMA   6     
29. CLAUMB         
30. CLAVICLE       
31. CLICK-ENS      
32. CLOSER   1     
01. COMPING  2     
02. COMPING  3     
03. COMPING  4     
04. Compressed     
05. CON-MODOKI     
06. COS-FUZZ.1     
07. COS-FUZZ.2     
08. CROSS-MOD      
09. CRSYN 10.7     
10. CRSYN 10.8     
11. CS-80VERB      
12. DAAA....       
13. DAISUKE       
14. DALLASCOMP     
15. DBL BOOGI      
16. DEGREE         
17. DESTINYSWP     
18. DEVILSTACK     
19. DIGECHOSYN     
20. DIGI A         
21. DIGI B        
22. DIGI C         
23. DIGI E        
24. Digi Pad \     
25. DIGI-LEAD2     
26. DIGITLMINI     
27. DIGIX          
28. DIST VCE 2     
29. Dlby Rude      
30. DOG CHEESE     
31. DOGS-DO        
32. DOLBY SPLT     


SYNTH07
SYNTH08
01. DORKIES        
02. DrvMeCrzy1     
03. DrvMeCrzy1     
04. DrvMeCrzy2     
05. DrvMeCrzy2     
06. DUET BS-ST     
07. DUET-JARRE     
08. DX1 LEAD A     
09. DX1 LEAD B     
10. DX1 LEAD D     
11. DX9.17        
12. Dx9.19         
13. EchoEcho 3     
14. EchoEcho 5     
15. EEYGEE         
16. EL RICHIE      
17. Electric *     
18. Electric *   
19. Ensemble \     
20. ENV-HARN       
21. ETHERYL5TH     
22. FARGIN5THS     
23. FAT SYN GS     
24. FAT-SYNTH      
25. FILTER-DWN     
26. FINAL    1     
27. FLACO SHRT     
28. FLARINET       
29. Flubos   3     
30. FROGLUTE       
31. FUNKARAMA      
32. GackFrShr\     
01. GAMBLE         
02. GAMELAN 1      
03. GET IT         
04. GIPSY        
05. GLOOM DOOM     
06. GOAD           
07. GONGON   1     
08. GOODLUVING     
09. GREENIES       
10. Grinder 6\     
11. GROUCHO        
12. GUTTERAL U     
13. GYMNASIUM      
14. H.SYN 25.6     
15. H.SYN 28.5     
16. H0RNYSYNTH     
17. H20PERCSTG     
18. HANDS OFF      
19. HANNYA SAB     
20. HAPPY GEEK     
21. HARAS          
22. HARD-MONEY     
23. HARD-SYN       
24. HARMOSYNTH     
25. HEAVYMETL1     
26. HERBIEDIRT     
27. HLD ST PED     
28. HONKEY PF      
29. HPSCHD VOX     
30. HrmnicRiz\     
31. HUE-2          
32. HUE-2  Y       


SYNTH09
SYNTH10
01. I LANDO 2      
02. IMPOSSIBLE     
03. INIT VOICE     
04. JC CH    A     
05. JC CH    B     
06. JESSIES GL     
07. JESSIES GL     
08. JL PONTY 3     
09. JOURNEY.1      
10. JOURNEY.2      
11. JUMP     1     
12. JUMP     2     
13. JUNKER         
14. K.O BRASS2     
15. K.O BRASS5     
16. K.O BRASS6     
17. K.ST.OR. 2     
18. KC EpSaw \     
19. Kch'nSync\     
20. Kech'nSync     
21. KEETARO        
22. KERBER  1      
23. KillrD's1\     
24. KNU SYNTH      
25. KOI KAZE 1     
26. KOI KAZE 2     
27. Kutsie   1     
28. Kutsie   2     
29. Kutsie   3     
30. KX-1           
31. LA FIESTA      
32. LASER GUN      
01. LASER SE 1     
02. LASER SE 2     
03. LASER SE 3     
04. LASER1         
05. LASER2         
06. LASER3         
07. LASER4         
08. LASER5         
09. LASER6         
10. LASER7         
11. LASER8         
12. LASERSWEP1     
13. LASERSWEP2     
14. LASERXPLO1     
15. LASERXPLO2     
16. LAST TWANG     
17. LateNitePD     
18. LAZER SYN      
19. LEAD   1..     
20. LEAD   2..     
21. LEAD SYNTH     
22. LEADPROPH5     
23. LEADSYN 2      
24. LEADSYN 3      
25. LEADSYN 4      
26. LEADSYN 5      
27. LESFARIUS      
28. LO TEKNO       
29. LORBER-  1     
30. LOVE DIES4     
31. Low Lew 2      
32. Low Lew 4      


SYNTH11
SYNTH12
01. LOWERDOWN      
02. M2 SYN.7       
03. M5 MELO 1A    
04. MagFldFill     
05. MAHAVI         
06. MALCON         
07. MARVIN WOW     
08. MASSACRE       
09. MATT BIANC     
10. MELLOWCOMP     
11. MELO-TONE1     
12. MELO-TONE2     
13. MELO-TONE3     
14. MELO-TONE4     
15. MELO-TONE7    
16. MELO-TONE8     
17. MELOTONE 6     
18. MELOTONE10     
19. MELOTONE11     
20. MELOTONE12     
21. MELOTONE13     
22. MELOTONE14     
23. MELOTONE15     
24. MELOTONE16     
25. MELOTONE17     
26. MENAGERIE      
27. METALXPRS2     
28. METHENY        
29. METHENY 1      
30. METL KETL      
31. MID NIGHT      
32. MID NIGHT      
01. MID NIGHT      
02. MID NIGHT      
03. Mini Lead1     
04. MINI-MOOG      
05. MINIMOOG 1     
06. MINIMOOG 2     
07. Mod Down 1     
08. MOD STAB 1     
09. MOKUMOKU 1     
10. MOOG *14.3     
11. MOOG - 13A     
12. MOOG - 13C    
13. MOOG 2         
14. MOOG-13 DN     
15. MOOG-21  1    
16. MOOG-51        
17. MOOG-52  2     
18. MOOG-52  3     
19. MOOG-52 MO     
20. MOOG-BOB       
21. Mooger #1      
22. Mooger #2      
23. Mooger #3      
24. Mooger #4      
25. Mooger #5      
26. MOOGER 2       
27. MOOGER 4       
28. Mooger 5       
29. Mooger 6       
30. Mooger Low     
31. MORTAL         
32. MYSTERY 1      


SYNTH13
SYNTH14
01. NEW SOUND      
02. NINA VANID     
03. NOBONES        
04. NOSTN 25.4     
05. O.B.           
06. OB             
07. OBX NO 4       
08. OCTSYNTH 8     
09. OLD MOOG       
10. ONE FOUR1      
11. ONE FOUR2      
12. P.SYN 20.1    
13. PCSYN 10.1    
14. PCSYN 10.2     
15. PEC SYNTH2     
16. PERC SYN2      
17. PERC.SYN.A     
18. Phat Mini      
19. POLY SYNTH     
20. POLY..SN-2     
21. POLY.SYN-1     
22. POLY.SYN-2     
23. POLY.SYN-3     
24. POLYSYNTH1     
25. POLYSYNTH2     
26. POLYSYNTH3     
27. POP-MERO       
28. POP-MERO 1     
29. POPCON SE1     
30. PORT-VOICE     
31. POWERCHORD     
32. POWERCHORD     
01. POWERSYN A   
02. PPG SYN 2      
03. PRC SYNTH3     
04. PRETTY WAH     
05. PRINCE         
06. PrnclyBls\   
07. Profit  k2   
08. Profit  k4     
09. Profit  k5     
10. Profit  k6     
11. Profit  k7     
12. Profit Key     
13. PROPHET 5.     
14. Prophet 8      
15. Prophet 8      
16. PROPHET-1          
17. Q PROPHET      
18. QKR   28.8     
19. QUIET COMP     
20. R-B COMP       
21. RECORDSYN      
22. RENOUN   1     
23. RENOUN   4     
24. Res Filt.3     
25. RES SYNTH1     
26. REVERS  1     
27. REVERS  2      
28. RING-MOD       
29. RIT VOICES     
30. ROCK  7309    
31. ROCK LEAD      
32. SAHARA         


SYNTH15
SYNTH16
01. SAMPLE&HLD     
02. SenSaHuma\     
03. SEQSYNTH 1     
04. SFZ SYNHRN     
05. SFZ SYNTH      
06. SFZ SYNTH2     
07. SHIF F1        
08. SHITHEAD       
09. SHRPSYNTH      
10. SLOATTACK      
11. SLOW HAND      
12. SLOWMOVIE      
13. SmoothSqr1     
14. SmoothSqr2     
15. SmoothSqr3    
16. SNOOPY KOO     
17. SOFT-CHIM      
18. SOLIST         
19. SOLO  1        
20. SPACE   F      
21. Special        
22. Special #1     
23. SqarMnuet\     
24. SqrThang2\     
25. ST .CH. CD     
26. STRINGS  1     
27. SUMMER   2     
28. SYN MELO       
29. SYN PEC12      
30. SYN TOMS 3     
31. SYN-3         
32. SYN-B. M5      
01. SYN-CHIME1     
02. SYN-CHIME2     
03. SYN-CHIME3     
04. SYN-DON        
05. SYN-G2TR 1     
06. SYN-L.2 K.     
07. SYN-L.3  .     
08. SYN-L.3 K1     
09. SYN-L.3 K2     
10. SYN-L.3 K3     
11. SYN-L.3 K4     
12. SYN-L.3 K5     
13. SYN-LEAD 1     
14. SYN-LEAD 1     
15. SYN-LEAD 2     
16. SYN-LEAD 4           
17. SYN-LEAD 6     
18. SYN-LEAD 8     
19. SYN-LEAD10     
20. SYN-LEAD11     
21. SYN-LEAD13     
22. SYN-LEAD14     
23. SYN-LEAD15     
24. SYN-LEAD16     
25. SYN-LEAD18     
26. SYN-LEAD19     
27. SYN-LEAD20     
28. SYN-LEAD21     
29. SYN-LEAD22     
30. SYN-LEAD23     
31. SYN-LEAD24     
32. SYN-LEAD25     


SYNTH17
SYNTH18
01. SYN-LEAD26     
02. SYN-LEAD27     
03. SYN-LEAD28     
04. SYN-LEAD29     
05. SYN-LEAD30     
06. SYN-LEAD31     
07. SYN-LEAD32     
08. SYN-LEAD33  
09. SYN-LEADJL     
10. SYN-ORCH 1     
11. SYN-ORCH 2     
12. SYN-ORCH 3     
13. SYN-ORCH 4     
14. SYN-RISE A     
15. SYN-SOLO1      
16. SYN-SOLO2      
17. SYN-SOUND1     
18. SYN-SOUND2     
19. SYN-SOUND3     
20. SYN-SOUND4     
21. SYN-SWELL     
22. SYN-TOUCH      
23. SYN-VOX        
24. SYN. VOX 2     
25. SYN. VOX 3     
26. SYN. VOX 4     
27. SYN. VOX 5     
28. SYN. VOX 6     
29. SYN.CHIM.1     
30. SYN.CHIM.2     
31. SYN.FLUTE      
32. SYN.GLOC.1     
01. SYN.GLOC.2     
02. SYN.GLOC.3     
03. SYN.GLOC.4     
04. SYN.HARMO.     
05. SYN.LEAD 2     
06. SYN.LEAD 3     
07. SYN.LEAD 4     
08. SYN.LEAD 5     
09. SYN.MARIM.     
10. SYN.PERC.1    
11. SYN.PERC.2     
12. SYN.PERC.3     
13. SYN.PERC.4     
14. SYN.PERC.5     
15. SYN.PERC.6    
16. SYN.PERC.7        
17. SYN.PERC.8     
18. SYN.PERC.9     
19. SYN.RECOR1     
20. SYN.ST.DR.     
21. SYN.XYLOPH     
22. Sync Lead2     
23. SYNC.SOUND     
24. SYNCLAVIER     
25. SYNDM 25.8     
26. Synergy  4     
27. SYNKEYS2JW     
28. SYNLEADBEL     
29. SYNORGAN 3     
30. SYNORGAN K     
31. SYNSOLO F2     
32. SYNTH  .01     


SYNTH19
SYNTH20
01. SYNTH SSL1     
02. SYNTH SSL2     
03. SYNTH SSL3     
04. SYNTH SSL4     
05. SYNTH SSL5     
06. SynthBas1\     
07. SYNTHING 1     
08. SYNTHING 2     
09. T.RSE 16.3     
10. T.RSE 16.4     
11. TAKEITHOME     
12. TEST-LEAD1     
13. THEROMIN       
14. THING          
15. THING-LIKE     
16. TOMITA         
17. TOOTIE         
18. TORMENTED      
19. VAN HALEN      
20. VICTOR   1     
21. VICTOR   2     
22. VOICE X SE     
23. WAIT           
24. WALL OF YA     
25. WART-SYNTH     
26. WATER          
27. WHA            
28. WHAT .....     
29. WHIP WAPP1     
30. WHIP WAPP2     
31. WILD BOAR      
32. WOBBLE  1-     
01. WONT           
02. YUKI           
03.                
04.                
05.                
06.                
07.                
08.                
09.                
10.                
11.                
12.                
13.                
14.                
15.                
16.                
17.                
18.                
19.                
20.                
21.               
22.                
23.                
24.                
25.                
26.                
27.                
28.                
29.                
30.                
31.                
32.                
SYNTH: ENVELOPE (3 soundbanks - 90 patches)
SYN-ENV1
SYN-ENV2
01. ADTVE 19.3     
02. ADTVE 19.4     
03. ADTVE 19.5     
04. ADTVE 19.6     
05. ANALGSYN16     
06. ANALOG 1       
07. ANALOG LDM     
08. ANDES 2BR      
09. ANLOGLEAD1     
10. BACKWARDS      
11. Backwards2     
12. Beautiful      
13. BLACK HOLE     
14. CRAZY ANA      
15. DIGI-LEAD1    
16. DIGI-LEAD7     
17. DM.VC.18.3     
18. DM.VC.18.4     
19. E.G  BACK      
20. E.G  BACK      
21. E.G  BACK      
22. E.G  MUTE.     
23. E.G 1 BACK     
24. E.G 2 BACK     
25. E.G 3 BACK     
26. E.G BACK 1     
27. E.G BACK 3     
28. E.G NO.1       
29. E.G NO.2       
30. E.G NO.3       
31. E.G SOLO 1     
32. E.G SOLO 2     
01. E.G SOLO 3     
02. E.G SOLO 4     
03. E.G SOLO 5     
04. E.G SOLO 6     
05. E.G SOLO 7     
06. E.G SOLO 8     
07. E.G SOLO 9     
08. E.G SOLO10  
09. E.G SOLO11     
10. E.G SOLO12     
11. E.G SOLO13     
12. E.G SOLO14     
13. E.G SOLO15     
14. E.G SOLO16     
15. E.G SOLO17    
16. E.G.1 SOLO     
17. EGU            
18. ENV-HARN       
19. ENV.SYN 1      
20. ENV.SYN 2      
21. ESRAJ 1        
22. EVOLUTION1     
23. EVOLUTION2     
24. EVOLUTION3     
25. EXPANSION      
26. F.SWP 10.3     
27. F.SWP 10.4     
28. F.SWP 10.5     
29. FILTER SWP     
30. FILTER-SWP     
31. FILTER-UP      
32. FLCLD 26.2     


SYN-ENV3
01. glendaBok      
02. I.SPC 18.7     
03. I.SPC 18.8     
04. INTRO          
05. Jupiter        
06. LLEB           
07. Misc R#10      
08. MISC R-10      
09. OUYGUE         
10. POWRSYN EG     
11. PPG  1         
12. PPG  1  .-     
13. PPG  2  .-     
14. PPG  3  .-     
15. PSYCHOSWEL    
16. SoLow    \     
17. SqurSwep1\     
18. SWEEPSWELL     
19. SYN ENV        
20. SYN.LEAD 6     
21. SYNRISE 1      
22. SYNRISE 2      
23. SYNTHESWEL     
24. WHAT IF...     
25. WOBBLE 1       
26. WOBBLE 2       
27.                
28.                
29.                
30.                
31.                
32.                
SYNTH: GLASS (2 soundbanks - 58 patches)
SYNGLAS1
SYNGLAS2
01.      WORRY     
02. --Carlos--     
03. ANDES 1AR      
04. ANDES 1X4      
05. ANDES 1Y       
06. Angels         
07. BEAMER 8       
08. BEAUTY         
09. BELLAGIOCR     
10. CaGhostLyn     
11. CARLOS   1     
12. CARLOS  1A     
13. Carlos 1 \     
14. Carlos 2 \     
15. Carlos 4 \     
16. CRYSTAL        
17. CUMBIA         
18. DirtyDigit     
19. DX9. 4         
20. ERI HI PPG     
21. FL.CLOUD A     
22. FL.CLOUD B     
23. FLCLD 26.1     
24. FSHRWHISTL     
25. FSHRWHISTL     
26. GLASS          
27. GLASS 2        
28. GLASS HORN     
29. GLASS HORN     
30. GLASSHARP1     
31. GLASSHARP2    
32. GLASSSS JH     
01. GLASSVOIC1     
02. GLASSVOIC2     
03. HeavenHarp     
04. ICE-BRASS      
05. ICE-BRASS      
06. ICE-BRASS      
07. ICE-BRASS      
08. ICE-BRASS      
09. IMAGE    8     
10. IMAGE   10     
11. INHYUA         
12. LILPEOPLE      
13. NABES YO       
14. NANDOS BIG     
15. NOKOGIRI 1     
16. P.ICE 25.1       
17. P.ICE 25.2     
18. PLAN.ICE A     
19. PLAN.ICE C     
20. PLAN.ICE D     
21. PLAN.ICE E     
22. PLUK  16.1     
23. SLIDEGLASS     
24. SPACE PAD      
25. WINE GLASS     
26. X Glasses\     
27.                
28.                
29.                
30.                
31.                
32.                
SYNTH: SWEEP (1 soundbank - 14 patches)
SYNSWEEP
01. AcSweep 2\     
02. CLV SWEEP1     
03. F.SWP 10.6     
04. FLTR-SWP 2     
05. METL SWEEP     
06. MetlSweep\     
07. NoisSweep\     
08. PedSweep1\    
09. PedSweep2a     
10. SqurSwep2a     
11. STAR RIDE      
12. SWEEPUP HU    
13. UPGLIDEHLD     
14. UPGLIDEXXX     
15.                
16.                
17.                
18.                
19.                
20.                
21.               
22.                
23.                
24.                
25.                
26.                
27.                
28.                
29.                
30.                
31.                
32.                
VOICE: FEMALE (3 soundbanks - 77 patches)
VOX-FEM1
VOX-FEM2
01. BELL VOIC1     
02. BELL VOIC2     
03. BRENDA         
04. CHOEURS 2      
05. CHOR           
06. CHOR 4   A     
07. CHORUS   2     
08. COPY FLITE     
09. COSCHORUS1     
10. COSCHORUS2     
11. DB-VOX1FEM     
12. DD HI-A5 A     
13. DMBEL 27.4     
14. DMBEL REV1     
15. F. VOICE 1     
16. F. VOICE 2     
17. F. VOICE 3     
18. F. VOICE 4     
19. F. VOICE 6     
20. F. VOICE 7     
21. F. VOICE 8     
22. F. VOICE 9     
23. F.CHORUS 1     
24. F.CHORUS 2     
25. F.CHORUS 3    
26. FEELLOVE       
27. FEM. CHOI1     
28. FEM. CHOI2     
29. FEM. CHOI3     
30. FEM. CHOI4     
31. FEM. CHOIR    
32. FEMAL    2     
01. GLEE CLUB      
02. HUMN VC 10     
03. HUMN VC 2      
04. HUMN VC 3B     
05. HUMN VC 7      
06. K.O VOICE1     
07. M-F VOIZE3     
08. M. VOICE 9     
09. MISS AJI       
10. NEW VOICE      
11. OB Genviv\     
12. OO-CUTER       
13. PPG VCE.#1     
14. PPG VCE.#3     
15. TING VOIC4    
16. VOICE   1      
17. VOICE   3      
18. VOICE   4      
19. VOICE   5      
20. VOICE  3.5     
21. VOICE  4.6     
22. VOICE  4.8     
23. VOICE  F1      
24. VOICE  F3      
25. VOICE 17.7     
26. VOICE 17.7     
27. VOICE 17.8     
28. VOICE 18.6     
29. VOICE PAD      
30. VOICE-SOF1     
31. VOICE-SOF2    
32. VOICE-SOF3     


VOX-FEM3
01. VOICE-SOF4     
02. VOICES 2       
03. VOICES 3       
04. VOICES 4       
05. VOICES 7       
06. VOICES 9       
07. VOICES BC1     
08. VOICES BC2     
09. VOICES...      
10. VOZ NANDO      
11. Y.VOICE 1      
12. Y.VOICE 4      
13. Y.VOICECD2     
14.                
15.                
16.                
17.                
18.                
19.                
20.                
21.               
22.                
23.                
24.                
25.                
26.                
27.                
28.                
29.                
30.                
31.                
32.                
VOICE: MALE (3 soundbanks - 67 patches)
VOXMALE1
VOXMALE2
01. AAaaaahhhh     
02. AAAH CHOIR     
03. AAAHS          
04. Almost Hmn     
05. CHIME-VOIC     
06. CHOIR  24      
07. CHORUS   1     
08. CHORUS   2     
09. CHORUS   3     
10. CHORUS   4     
11. CHORUS   5     
12. DB-CHR1FE      
13. DB-CHR2FE      
14. DB-TEN-MA      
15. DB-TEN-MA      
16. DB-TEN-MA      
17. DB-TEN-MA      
18. DB-TEN-MA      
19. DB-TEN-MA      
20. DD HI-A5A      
21. DD HI-A5B      
22. E-CH0R   A     
23. F-M VOIZ1      
24. F-M VOIZ2      
25. FARTHER        
26. HUMAN 2        
27. HUMN VC 4      
28. HUMN VC 5      
29. HUMN VC 6      
30. HUMN VC 8      
31. HUMN VC 9      
32. JOHN DOE       
01. M. CHOIR 1     
02. M. CHOIR 2     
03. M. GARSON      
04. M. VOICE 1     
05. M. VOICE 2     
06. M. VOICE 3     
07. M. VOICE 4     
08. M. VOICE 5     
09. M.CHORUS 1     
10. M.CHORUS 2     
11. M.CHORUS 3     
12. M.CHORUS 4     
13. M.CHORUS 5     
14. MALE 4038      
15. MALE CHOI1     
16. MALE CHOI2     
17. MALE VOICE     
18. OOOH     1     
19. OOOH     2    
20. OOOH 4038A     
21. RAUL VOIZ      
22. SINGER 2       
23. VOC.VOICE      
24. VOICE  3.      
25. VOICE  4.      
26. VOICE  5.      
27. VOICE  6.      
28. VOICE 16.      
29. VOICE 17.      
30. VOICE 18.      
31. VOICES 8       
32. WIND ENS       


VOXMALE3
01. WindEns1E      
02. YO VOICE 1     
03. YO VOICE 2     
04.                
05.                
06.               
07.                
08.                
09.                
10.                
11.                
12.                
13.                
14.                
15.                
16.                
17.                
18.                
19.                
20.                
21.               
22.                
23.                
24.                
25.                
26.                
27.                
28.                
29.                
30.                
31.                
32.                
VOICE: MALE & FEMALE (1 soundbank - 14 patches)
VOX-M&F
01. CHORUS   5     
02. CHORUS   7     
03. CHORUS   9     
04. F-M VOIZE3     
05. F.M.HEAVEN     
06. GLEECLUB 2    
07. HUMAN 6        
08. M-F VOICES     
09. SINGER-1       
10. TING VOIC3     
11. VOICE   6      
12. VOICE  3.7     
13. VOICE  4.1     
14. VOICE  4.7     
15.                
16.                
17.                
18.                
19.                
20.                
21.               
22.                
23.                
24.                
25.                
26.                
27.                
28.                
29.                
30.                
31.                
32.                
VOICE: MISC. (1 soundbank - 22 patches)
VOX-MISC
01. ALT-VOICES     
02. ANG VOICE      
03. ANG VOICE      
04. BUTTERFLY      
05. CHOICEVC2.     
06. CHORAL EM      
07. CHORD          
08. CHORD HI       
09. F. VOICE 4     
10. F. VOICE 6     
11. F. VOICE 8     
12. GlassVoic3     
13. INIT VOIC1     
14. M. VOICE 4     
15. M. VOICE 6     
16. TING VOIC1    
17. TING VOIC2     
18. Voc Pad  1     
19. VOICES BC4     
20. WEIRDVOCL1     
21. Y.VOICE 2      
22. Y.VOICE 3       
23.                
24.                
25.                
26.                
27.                
28.                
29.                
30.                
31.                
32.                
WHISTLING (1 soundbank - 25 patches)
WHISTLIN
01. BOTTLES        
02. FIFE-DRUM*     
03. FUNK PULSE     
04. GostHiway1     
05. HI PIPE 1      
06. HI PIPE 2      
07. KUCHIBUE       
08. KUCHIBUE 2     
09. M. VOICE 7     
10. M. VOICE11     
11. MELO-TONEK     
12. OB A-2 HI      
13. OB A-6         
14. PI PI PI       
15. SAMBA WHIS     
16. SHINO-BUE      
17. SHINO-BUE      
18. SUBTLE         
19. THRIL WHIS     
20. WHISL BC       
21. WHISTLE  !     
22. WHISTLE  1     
23. WHISTLE  2     
24. WHISTLE  3    
25. WHISTLES    
26.                
27.                
28.                
29.                
30.                
31.                
32.                
WW: BASSOON (1 soundbank - 16 patches)
WW-BASSN
01. BASSOON        
02. BASSOON        
03. BASSOON        
04. BASSOON  1     
05. BASSOON  2     
06. BASSOON  3     
07. BASSOON  4     
08. BASSOON  A     
09. BASSOON  B  
10. BASSOON  C     
11. BASSOON  D     
12. BASSOON  E     
13. BASSOONBC      
14. BASSOONBC      
15. BASSOONBC      
16. BCBSN 24.4     
17.                
18.                
19.                
20.                
21.               
22.                
23.                
24.                
25.                
26.                
27.                
28.                
29.                
30.                
31.                
32.                
WW: CLARINET (1 soundbank - 32 patches)
WW-CLAR
01. BASS CLA.      
02. BASS CLARI     
03. BASSCLARNT     
04. BCCLA 24.5     
05. BS CLARINT    
06. Bs Squ   1     
07. CLAIR..NET     
08. CLAR           
09. CLAR-HAUNT     
10. CLAR:  HEP     
11. CLARINET       
12. CLARINET 1     
13. CLARINET 2     
14. CLARINET 3     
15. CLARINET 4    
16. CLARINET 5     
17. CLARINET 6     
18. CLARINET 9     
19. CLARINET11     
20. CLARINETGD     
21. CLARINETTE     
22. CLARINEXUS     
23. CLARN-OBOE     
24. DRY SLICES     
25. JH.SUS-1 A     
26. JH.SUS-1 B     
27. JH.SUS-1 C     
28. Jly Beans1     
29. K.CLARI. 1     
30. K.CLARI. 2     
31. Rev's Clar     
32. SmoothSq2\    
WW: FLUTE (5 soundbanks - 144 patches)
WW-FLUT1
WW-FLUT2
01. AFRICAN FL     
02. ALTO FLUTE     
03. BAMBOO FL.     
04. BAMBOOOOO2     
05. bamboosng*     
06. bamboosng+     
07. BASS FLUT1     
08. BASS FLUT2     
09. BASS FLUT3     
10. BASS FLUT4     
11. BASS FLUT6     
12. BassFlute7     
13. BassFlute8     
14. BassFlute9     
15. BC FLUTE       
16. BELL-FLUTE     
17. BLCK-FLUTE     
18. BOBS FLUTE     
19. BOOPLE         
20. BOOPLE  2      
21. CARBON BLU     
22. CASIOFLUTE     
23. CHRISFLUTE     
24. CLARN-FLT      
25. DELAFLUTE      
26. DirtyFlute     
27. DIRTYFLUTE     
28. DUET CE-FL     
29. etulF    1     
30. FL.A13 A73     
31. FL.CLOUD A     
32. FL.CLOUD B     
01. FLAUTA  1      
02. FLAUTA  2      
03. FLTMIN3RDS     
04. Fluet          
05. Flute          
06. Flute    1     
07. FLUTE    1     
08. FLUTE    2     
09. FLUTE    3     
10. FLUTE    4     
11. FLUTE    5     
12. FLUTE    6     
13. FLUTE    7     
14. FLUTE    8     
15. FLUTE    9     
16. FLUTE   10     
17. FLUTE   11    
18. FLUTE   12     
19. FLUTE   14     
20. FLUTE   18    
21. FLUTE   19     
22. Flute   21     
23. Flute   22     
24. Flute   23  
25. Flute   24     
26. FLUTE   26     
27. FLUTE   30     
28. FLUTE   32     
29. FLUTE   34     
30. FLUTE   35     
31. FLUTE   36     
32. FLUTE   37     


WW-FLUT3
WW-FLUT4
01. FLUTE   38     
02. FLUTE   JL     
03. FLUTE 2        
04. FLUTE 22.6     
05. FLUTE 24.6     
06. FLUTE 4        
07. FLUTE D2ND     
08. FLUTE DEV1    
09. FLUTE DEV2     
10. FLUTE DEV3     
11. FLUTE DEV4     
12. FLUTE DEV6     
13. FLUTIE         
14. GLASSFLUTE     
15. GLASSFLUTE     
16. HARP-FLUT3     
17. J.M.FLUTE      
18. JH.SUS-1 D     
19. JUNGLEWIND     
20. K.FLUTE  1     
21. LOVE  BC       
22. MUSE INTRO     
23. MY LOVER 2     
24. NFLUTE 804     
25. NFLUTE 804     
26. NRECODR217     
27. Ocarina        
28. OCARINA        
29. ODD FLUTEE     
30. PAN FL T A     
31. PANFLUTE1      
32. PANFLUTE1      
01. PANFLUTE2      
02. PANFLUTE3     
03. PANFLUTE4     
04. PANFLUTE6      
05. PANFLUTE7      
06. PANFLUTE9     
07. PATRICATV1     
08. PATRICATV2    
09. PICCOLO  1     
10. PICCOLO  2     
11. PICCOLO  3     
12. PICCOLO  4     
13. PICCOLO  5     
14. PICCOLO  6     
15. PICCOLO  7     
16. PICCOLO  9     
17. PICCOLO 10     
18. PICCOLO 11     
19. PICCOLO 13     
20. PICCOLO 16     
21. PORTAFLUTE     
22. POSITIV        
23. PRETYSUSTN     
24. PYRAM FLT2     
25. PyramFlt \     
26. QUAZEEWIND     
27. QUENA          
28. RDS&FLUTE      
29. RECDR 25.3     
30. RECORDER 1     
31. RECORDER 2     
32. RECORDER 4     


WW-FLUT5
01. RECORDER 5     
02. RECORDER 6     
03. RECORDER 8     
04. RECORDERS      
05. RECORDR P2     
06. ROADFLUTE2     
07. ROADSFLUTE     
08. SFLUTE  1      
09. SOFT FLUTE    
10. SYN FLUT2     
11. T.RECORDER     
12. TAV FLUTE      
13. THE FLUTE      
14. TUBA-FLUTE     
15. XMAS 1         
16. XMAS 2         
17.                
18.                
19.                
20.                
21.               
22.                
23.                
24.                
25.                
26.                
27.                
28.                
29.                
30.                
31.                
32.                
WW: OBOE (1 soundbank - 31 patches)
WW-OBOE
01. E.HORN 9.1     
02. E.HORN 9.2     
03. ENG.HORN       
04. ENG.HORN +     
05. LYRIC. BC1     
06. LYRIC. BC2     
07. LYRIC. BC3     
08. LYRIC. BC4    
09. LYRICON        
10. OBOBC 24.3    
11. OBOE           
12. OBOE     1     
13. OBOE     2     
14. OBOE     3     
15. OBOE     4    
16. OBOE     5    
17. OBOE     6     
18. OBOE     7     
19. OBOE     8     
20. Oboe    *      
21. OBOE    11     
22. OBOE    12     
23. OBOE    14     
24. OBOE    15     
25. OBOE    17     
26. OBOE    19     
27. OBOE    20     
28. OBOE    21  
29. OBOE    M1     
30. OBOE  15.7     
31. SINGLEBED4     
32.                
WW: MISC. (1 soundbank - 7 patches)
WW-MISC
01. ANDRUS         
02. BPOP1-SQR2     
03. GLIS NANDO     
04. GUAM 11-84     
05. K.ST.OR. 1     
06. Modulashn\     
07. MY LOVER 1     
08.                
09.                
10.                
11.                
12.                
13.                
14.                
15.                
16.                
17.                
18.                
19.                
20.                
21.               
22.                
23.                
24.                
25.                
26.                
27.                
28.                
29.                
30.                
31.                
32.         


2016 Bobby Blues. All Rights Reserved